BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Aniszewska Grażyna
Title
Mechanizm nagradzania menedżerów w spółkach handlowych : Problemy skutecznego wynagradzania
Source
Przegląd Organizacji, 2007, nr 12, s. 24-27, bibliogr. 11 poz.
Keyword
Wynagrodzenia, Płace menedżerów, Decyzje kierownicze, Kadra kierownicza, Spółki handlowe
Remuneration, Managerial wages, Management decision, Managerial staff, Commercial companies
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono wpływ najważniejszych czynników na mechanizm nagradzania w spółkach handlowych. Uwzględniono czynniki kulturowe, cele, grupy interesów. Omówiono także kryteria wynagradzania i rozwiązania stosowane w praktyce oraz relacje między radą nadzorczą a najwyższym kierownictwem spółki.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. ANISZEWSKA G. (red.), Kultura organizacyjna w zarządzaniu, PWE, Warszawa 2007.
 2. COLLEY J., DOYLE J., LOGAN G., STETTINIUS W., Ład korporacyjny, Wydawnictwo Liber, Warszawa 2005.
 3. DAY J., MANG R, RICHTER A., ROBERTS J., Has Pay for Performance Had Its Day? "The McKinsey Quarterly" 2002 , no. 4.
 4. DĄBROWSKI B., Komitet wynagrodzeń - regulacje i praktyka, "Przegląd Corporate Governance", nr 2, 2007.
 5. GESTELAND R., Różnice kulturowe a zachowania w biznesie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 6. [61 HAMPDEN-TURNER C., La culture d'entreprise. Seuil, Paris 1990.
 7. HAMPDEN-TURNER C., TROMPENAARS A., Siedem kultur kapitalizmu, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 8. HOFSTEDE G., Kultury i organizacje, PWE, Warszawa 2000.
 9. HOFSTEDE G., HOFSTEDE G.J., Kultury i organizacje, PWE, Warszawa 2007.
 10. Materiały konferencyjne "Wynagrodzenia menedżerów - aspekty ekonomiczne, prawne i podatkowe", 28 czerwca 2007 r.
 11. WARNER M. (red.), International Encyclopedia of Business and Management, Routledge, London 1996.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu