BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kłos Zbigniew, Kłos Jacek
Title
Różnorodność aspektów relacji wino a jakość życia
Source
Problemy Jakości, 2007, nr 12, s. 37-40, bibliogr. 12 poz.
Keyword
Styl życia, Ocena jakości życia, Jakość życia
Lifestyle, Life quality assessment, Quality of life
Abstract
Celem artykułu jest analiza związków wina z jakością życia. Przedstawiono kilka słów objaśnienia na temat istoty wina oraz analizę terminu "jakość życia". Omówiono kryteria jakości życia wynikające z potrzeb oraz miejsce wina w szerszej strukturze elementów jakości życia.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Pallotinum, Poznań 2005.
 2. Hamvas B., Filozofia wina, Wyd. Studio EMKA, Warszawa 2001.
 3. Wina. Uniwersalny leksykon win świata, Oficyna Wydawnicza Atena, Warszawa 1998.
 4. Pakuła Z., Od winorośli do winobrania, Alfabet wina. Część II. Q jakości, 2004, nr 2.
 5. Pakuła Z., Alfabet wina. Część I, Q jakości, 2004, nr l.
 6. Kolman R., Zespoły badawcze jakości życia,. Problemy Jakości. 2000, nr 2.
 7. Kolman. R., Jakość życia załogi jako czynnik wpływający na efektywność działań przedsiębiorstwa. Mat. Konferencji „Przedsiębiorstwo na progu nowego stulecia - ISO, TQM, reengineering". Poznań-Kiekrz 2000
 8. . 8. Collombet R, Paireault J-P., Wina świata, Wyd. Książkowe "Twój Styl", Warszawa l999.
 9. Wino świata. Kolekcja Wiedzy i Życia, Wiedza i Życie, Warszawa 2006.
 10. Bieńczyk M., Bońkowski W., Wina Europy 2005/2006, Wiedza i Życie, Warszawa 2005.
 11. Priewe J., Wino. Praktyczny poradnik, Wyd. Świat Książki, Warszawa 2005.
 12. Kłos Z., Fast czy slow?, Q jakości, 2004, nr 3.
Cited by
Show
ISSN
0137-8651
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu