BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Swat Bogumiła
Title
Doskonalenie procesu kredytowania w bankach komercyjnych (wybrane problemy)
Improving Credit Process in Commercial Banks (Selected Problems)
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse i Bankowość (9), 2002, nr 960, s. 101-113
Keyword
Polityka kredytowa banków, Procedura uzyskania kredytu, Ocena zdolności kredytowej, Kredyt bankowy, Banki komercyjne
Credit policy of banks, Loan obtaining procedure, Credit rating, Bank credit, Commercial banks
Note
summ.
Abstract
Zdaniem autorki, proces doskonalenia kredytowania należy postrzegać w kompleksowym ujęciu przesłanek, struktury i efektów. Szczególną uwagę autorka poświęca omówieniu struktury procesu kredytowania, na którą składa się: pozyskanie klienta, udzielanie kredytu, analiza kredytowa i monitoring.

Efforts made by the banks, related to improving credit process are beyond "pure" improvement of techniques of crediting. Presently, process of improvement in the area of crediting is being realized in the following areas: market identification (needs, requirements, limits), internal working efficiency, estimating a proper risk and profit level not only for credit operations, but for the entire operational area of the bank. Process of expanding scope of areas being a subject of improvement in relation to the credit operations of the Bank heads far changing "philosophy" of crediting but first of all, in direction comprehensive managing changes in the Bank. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1426-1278
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu