BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jelonek Dorota
Title
E-inkubatory szansą dla małych i średnich przedsiębiorstw
E-incubators as a Chance for Small and Medium-sized Enterprises
Source
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2003, t. 167, s. 131-138, bibliogr. 5 poz.
Issue title
Wybrane problemy zastosowania Electronic Data Interchange i Electronic Commerce. (2)
Keyword
Biznes elektroniczny, Inkubatory przedsiębiorczości, Małe i średnie przedsiębiorstwa
e-business, Enterprise incubators, Small business
Note
streszcz., summ.
Abstract
Inkubator przedsiębiorczości jest formą zorganizowanego kompleksu, zorientowanego na wspomaganie nowo powstałych firm. Nowością w Polsce są e-inkubatory, czyli przedsięwzięcia zorientowane na wspomaganie działalności firm na rynkach elektronicznych. W artykule zaprezentowano cele, organizację i funkcjonowanie e-inkubatora przedsiębiorczości. Przedstawiono także możliwości ewolucji przedsiębiorstwa w e-przedsiębiorstwo, które skutecznie konkuruje na rynku elektronicznym.

E-incubators are an effective means of supporting Internet ventures undertaken by small and medium sized firms. The purpose of the article is to present the objective, organization and functioning of the e-incubator of enterprise. Possibilities of the evolution of a firm into one which effectively competes in the electronic market place are also discussed. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0208-6018
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu