BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tokarczyk Roman
Title
Przymus a prawo
Coercion and Law
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G. Ius, 2001, vol. 48, s. 173-196, bibliogr. 23 poz.
Keyword
Prawo, Normy prawne, Wartości i normy etyczne, Przegląd literatury
Law, Legal standards, Value and ethical norms, Literature review
Note
summ.
Abstract
Relacje wzajemne przymusu i prawa są wielowymiarowe i skomplikowane. Każda forma przymusu, jak i formy jego form, pozostają w wielowymiarowych relacjach z różnymi rodzajami prawa - naturalnego, stanowionego, zwyczajowego, powszechnego (common law). Relacje przymusu i prawa na płaszczyźnie myślowej układają się odmiennie od ich relacji na płaszczyźnie rzeczywistości (fragment tekstu). Analizę wzajemnych relacji przymusu i prawa autor rozpoczął od sprecyzowania treści obu tych pojęć. Przedstawił relację przymusu w kontekście wolności i przestrzeni, omówił rodzaje przymusu, istotę przymusu prawnego i bezprawnego, dalej formy i źródła przemocy, oraz relacje przymus i sankcji. Autor zakończył rozważania oceną przymusu.

In the vast realm of concepts that show the influence of one person upon another, the concept of intentional influence has the broadest range, as distinct from the concept of unintentional influence, not associated with coercion. Intentional influence, often identified with power, assumes the forms of force, manipulation persuasion and authority. Force can be manifested as physical strength or mental force. Physical strength can manifest itself through violence or non-violence. Mental force consists mainly in threats. Authority resorts to various factors, especially to constraint, inspiration, legality (legitimacy), competence, or personality models. Mutual relations between coercion and law are highly multidimensional and complicated. Any form of coercion and the structure of its forms are involved in diverse relations with different kinds of law: natural, statutory, customary, or common law. The relations between coercion and law on the conceptual level are different from their relations on the level of reality. For the discussion of interrelations between coercion and law on the conceptual level the following themes are of essential importance: the concept of coercion, coercion and freedom, coercion and space, kinds of coercion, lawful coercion, unlawful coercion, forms of violence, sources of violence, coercion and sanctions, appraisals of coercion. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Cited by
Show
ISSN
0458-4317
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu