BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mażbic-Kulma Barbara, Skoczylas Magdalena, Sienkiewicz Piotr
Title
Zarządzanie zasobami informacyjnymi instytucji
Management of Information Resources of Institutions
Source
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2003, t. 167, s. 119-130, bibliogr. 4 poz.
Issue title
Wybrane problemy zastosowania Electronic Data Interchange i Electronic Commerce. (2)
Keyword
Zarządzanie informacją, Proces informacyjny, Informacja w przedsiębiorstwie, Informatyczne systemy zarządzania, Instytucje publiczne
Information management, Information process, Information in enterprise, Management Information Systems, Public institutions
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono teoretyczne podstawy zarządzania zasobami informacyjnymi we współczesnych organizacjach (instytucjach) oraz ogólny model systemu zarządzania informacjami. Sformułowano podstawowe zasady efektywnego zarządzania zasobami informacyjnymi. Przedstawioną koncepcję należy rozpatrywać w kontekście tzw. zasobowego ujęcia organizacji (instytucji). Przedstawiono możliwości wykorzystania systemu "Office Object DocMan" w usprawnianiu zarządzania informacjami (dokumentami) w instytucji administracji państwowej. (streszcz. oryg.)

This paper presents both theoretical basis of resources' management in modern companies and the general model of information management system. It specifies general rules of effective data resources management as well. This idea should be analised in resources approach context. There are also described possibilities of use of "office object DocMan" systems in improvent of information management in public administration. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0208-6018
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu