BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Borda Marta
Title
Ustawowe bezpieczeństwo finansowe zakładów ubezpieczeń na życie na rynku polskim
Statutory Financial Security of Life Insurance Companies on Polish Market
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse i Bankowość (9), 2002, nr 960, s. 161-174, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Bezpieczeństwo finansowe, Instytucje ubezpieczeniowe, Działalność ubezpieczeniowa, Ubezpieczenia na życie, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Zarządzanie bezpieczeństwem
Financial security, Insurance institute, Insurance activity, Life insurance, Enterprises financial management, Safety management
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest omówienie wymogów kapitałowych oraz wybranych zasad gospodarki finansowej obowiązujących zakłady ubezpieczeń na życie funkcjonujące na rynku polskim. Autorka zwraca uwagę na wielkości charakteryzujące poziom bezpieczeństwa finansowego oraz działania podejmowane w razie nieprzestrzegania przez zakład ubezpieczeń regulacji ustawowych.

The paper describes capital requirements and some principles of financial economy that are obligatory for life insurance companies on Polish market. The characteristics of financial security level among others: minimum guarantee capital, methods of calculating the solvency margin are presented. Moreover, the stress is put on the factors influencing the amount of the solvency margin and the interdependencies between them. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Biuletyn PUNU 1998.
  2. Biuletyn PUNU 1999.
  3. Gąsiorkiewicz L., Hadyniak B., Monkiewicz J.: Zarządzanie finansami ubezpieczeń. Poltext, Warszawa 2000.
  4. Kodeks spółek handlowych. DzU 1996 nr 6, poz. 42.
  5. Lament M.: Bezpieczeństwo finansowe zakładu ubezpieczeń. "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 2000 nr 3-4, s. 23-29.
  6. Łańcucki J.: Podstawy finansów ubezpieczeń gospodarczych. PWN, Warszawa 1996.
  7. Rozporządzenie Ministra Finansów z. 17 października 1995 r. DzU 1995 nr 127, poz. 606.
  8. Rozporządzenie Ministra Finansów z. 29 grudnia 1994 r. DzU 1995 nr 90, poz. 448.
  9. Ustawa o działalności ubezpieczeniowej. DzU 1996 nr 11, poz. 62.
  10. Vademecum ubezpieczeń gospodarczych pośrednika ubezpieczeniowego. Red. T. Sangowski. SAGA Printing, Poznań 1999.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1426-1278
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu