BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Węgrzyn Maria
Title
Polski system ubezpieczeń zdrowotnych po dwóch latach funkcjonowania - analiza wybranych elementów w odniesieniu do systemów ubezpieczeniowych reprezentatywnych państw europejskich
Polish Health Insurance System after Two Years of Functioning - the Analysis of Chosen Elements with Reference to Insurance Systems of Representative European Countries
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse i Bankowość (9), 2002, nr 960, s. 175-190, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Ochrona zdrowia, Ubezpieczenia społeczne, Ubezpieczenia zdrowotne, Reforma służby zdrowia
Health care protection, Social insurance, Health care insurance, Health care reform
Note
summ.
Abstract
W artykule zawarto przegląd rozwiązań organizacyjnych systemów opieki zdrowotnej w wybranych krajach europejskich (Niemcy, Austria, Czechy i Węgry) w odniesieniu do polskiego systemu ubezpieczeń zdrowotnych. Porównano rozwiązania organizacyjne z poziomem nakładów przeznaczonych na ochronę zdrowia i uzyskane efekty w poszczególnych krajach. Podkreślono, że podstawowym warunkiem zapewnienia poczucia zdrowotnego obywateli jest odpowiedni poziom finansowania usług medycznych, natomiast rozwiązania organizacyjne odgrywają w tym względzie drugorzędne znaczenie.

The article presents the health care system organization in some European countries (Germany, Austria, Czech and Hungary) in a background of reforms that have beeen done in Polish health care system. Author assesses other countries experience capitalization on Polish health care system construction. Coincidentally, author notices mistakes and oversights by accentuating them and finally proposes suitable courses applied in other countries which avoided appearing of those mistakes. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Diagnoza społeczna 2000. Kancelaria Sejmu, marzec 2000.
  2. Gajda J., Wilinowska A.: Ubezpieczenia chorobowe w Niemczech. "Służba Zdrowia" 1999 nr 81-82.
  3. Kotula Z.: Wydatki na ochronę zdrowia a PKB. "Służba Zdrowia", 17-18 sierpnia 2000.
  4. Lischka D.: Finansowanie służby zdrowia w Niemczech. [w:] Materiały z międzynarodowej konferencji nt. "Zarządzanie w ochronie zdrowia". Zielona Góra, wrzesień 2000.
  5. Murkowski M., Koronkiewicz A., Koziarkiewicz A.: Sterowana restrukturyzacja szpitali w Republice Czeskiej. COiEZ, Warszawa 2000.
  6. O zasadach organizacji gospodarki samorządowej na polu zdrowia publicznego. "Zdrowotność Publiczna". Miesięczny dodatek do "Samorządu Miejskiego" z 1 stycznia 1932 r.
  7. Organizacja i funkcjonowanie Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych w świetle doświadczeń międzynarodowych i polskich. [w:] Materiały z. międzynarodowej konferencji. Warszawa, listopad 1999.
  8. Rutkowska M.: Jak to robią inni. "Gazeta Medyczna" 2000 nr 10.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1426-1278
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu