BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kosek-Wojnar Maria (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Skutki kasowej i memoriałowej zasady ewidencjonowania budżetu jednostek samorządu terytorialnego
The Consequences of Cash and Accrual Basis Accounting of Recording Budget of Local Government Units
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1148, s. 231-238, bibliogr. 7 poz.
Issue title
Finanse publiczne w warunkach akcesji do Unii Europejskiej
Keyword
Rachunkowość sektora publicznego, Rachunkowość jako system informacyjny, Finanse lokalne, Budżet samorządu terytorialnego
Public sector accounting, Accountancy as information system, Local finance, Local budget
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono konsekwencje pomiarowe prezentacji budżetu w sektorze publicznym. Omówiono skutki zasad ewidencjonowania budżetu. Przybliżono zasady ewidencjonowania budżetu jednostek samorządu terytorialnego w Polsce.

The system of recording and presenting financial transactions can be done in two ways: the cash basis accounting and the full accrual basis accounting. The cash basis accounting is used in Poland for all public sector units. This way has a lot of disadvantages because it causes that the real financial situation of the unit is not clear and gives the possibility of manipulating the level of financial result. The examples of such activity are presented in the paper. In this connection it is postulated to implement cash-accrual basis accounting. Using this method may lead to some problems while executing budget. Besides, the postulate of implementing full accrual basis of accounting is proper because it will have good influence on local debt management. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. [l ] Krzętowska A., Kaczor T., Jak nie mieć ciastka i je zjeść, „Rzeczpospolita" 1999 nr 216.
  2. Malinowska E., Misiąg W., Finanse publiczne w Polsce. Przewodnik 2002, ODDK, Gdańsk 2002, s. 320.
  3. Nowak W. A., Budżet memoriałowy jednostki samorządu terytorialnego, „Rachunkowość Budżetowa" 2002 nr 4.
  4. Nowak W.A., Rachunkowość sektora publicznego. Koncepcje, metody, uwarunkowania, PWN, Warszawa 1998.
  5. Weber J., Kufel M., Wprowadzenie do rachunkowości spółek. Bilansowanie majątku i kapitału, Wydawnictwo Park, Bielsko-Biała 1993,
  6. [6 ] Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 2005 nr 267, poz. 2252.
  7. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, DzU nr 249, poz. 2104.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu