BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Miszczuk Andrzej, Żuchowski Wojciech
Title
Potencjał społeczno-ekonomiczny największych miast Euroregionu Bug
Socio-economic potential of the Bug Euroregion largest cities
Source
Wiadomości Statystyczne, 2007, nr 11, s. 64-71
Keyword
Rozwój społeczno-gospodarczy, Sytuacja społeczno-ekonomiczna, Ład społeczno-gospodarczy
Social economic development, Social and economic conditions, Social-economic order
Abstract
W artykule analizowano cztery miasta: Lwów, Lublin, Łuck oraz Brześć. Charakter przygraniczny badanych miast jest ważnym uwarunkowaniem ich potencjału społeczno-ekonomicznego. Przyszłość 4 głównych miast Euroregionu autorzy widzą w wykorzystaniu nowego znaczenia komunikacyjnego, rozwoju usług oraz restrukturyzacji i prywatyzacji istniejących przedsiębiorstw przemysłowych, a także w szerszym włączeniu w sieć powiązań przepływów z inymi miastami europejskimi.

Regional development is characterized by a large polarization. Its main poles are cities especially large ones which create development impulses for surround areas. The cities situated on borderlands which have possibilities to become catalyst of a development for the terrains situated along the border of several countries — gain a special significance. That is the case of the Bug Euroregion. Lvov, Lublin, Brest and Luck are the main centres of population 's concentration and social-economic activity on the area of Polish-Belarusian-Ukrainian borderland. The purpose of the article is to depict the social-economic potential of those cities on the basis of statistical data for year 2005. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0043-518X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu