BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ziemecka Małgorzata
Title
Elektroniczne płatności w handlu międzynarodowym dla sektora B2B
E-payments in Iternational Trade for the B2B Sector
Source
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2003, t. 167, s. 269-277, bibliogr. 3 poz.
Issue title
Wybrane problemy zastosowania Electronic Data Interchange i Electronic Commerce. (2)
Keyword
Handel międzynarodowy, Wymiana międzynarodowa, Biznes elektroniczny, Handel elektroniczny, Rynki elektroniczne, Globalizacja gospodarki, Wymiana handlowa
International trade, International trade, e-business, e-commerce, Electronic markets, Economic globalization, Trade exchange
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł dotyczy systemów płatniczych w handlu międzynarodowym w sektorze B2B (Business to Business). Omawia trendy zmian w europejskich systemach płatniczych, rekomendacje Europejskiej Komisji Gospodarczej dotyczące płatności międzynarodowych i system e-paymentsPlus jako przykład nowych rozwiązań do realizacji globalnego elektronicznego handlu w sektorze B2B, umożliwiającym realizację płatności w trybie on-line.

Payment systems are in a period of changes caused by the globalization of economy, the development of new technologies and tendencies in their use. Especially important are changes occurring in the B2B sector of international trade. That is why the UE initiated introducing simplifications in international trade procedures. This article handles tendencies in changes of the European payment systems, the ECE2 recommendations about international payments and introduces the e-paymentsPlus application as an example of new solutions for carrying out payments in the B2B sector. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0208-6018
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu