BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dołęga Arkadiusz
Title
Aktywność turystyczna mieszkańców Wrocławia w weekendy
Weekend Tourism among Inhabitants of Wrocław
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Gospodarka a Środowisko (6), 2006, nr 1145, s. 190-200, bibliogr. 7 poz.
Issue title
Wybrane problemy funkcjonowania samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw
Keyword
Turystyka krajowa, Organizacja wypoczynku, Czas wolny, Indywidualna konsumpcja usług turystycznych, Analiza statystyczna, Sezonowość ruchu turystycznego
Domestic tourism, Organization of leisure time, Leisure time, Individual consumption of touristic services, Statistical analysis, Seasonal tourism
Note
summ.
Country
Wrocław
Wroclaw
Abstract
W ostatnich latach wyjazdy weekendowe stały się bardzo popularną formą wypoczynku cotygodniowego. Przedstawiono strukturę, sezonowość, model oraz główne kierunki wyjazdów weekendowych mieszkańców Wrocławia. Podjęto również próbę wskazania miejsca turystyki weekendowej w działalności samorządów lokalnych.

The growing popularity of weekend tourism in Poland is caused by socioeconomic development of the country. The structure, model and characteristics of weekend excursions have changed lately. This paper contains results of researches that were carried out in Wrocław. The population living in agglomeration is the most typical weekend migration. Approximately 75 percent of the inhabitants of Wrocław went on a weekend trip. That fact proves a big role of weekend movement in a whole structure of tourism movement in Lower Silesia. Developing this part of tourism is crucial for tourism economy and communes in the region and has also its place in prepared "Tourism development programme in Lower Silesia". (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Altkorn J., Podstawy marketingu, Instytut Marketingu, Kraków 1997.
  2. Dietl J., Marketing-wybrane zagadnienia, P WE, Warszawa 1977.
  3. Kornak A.S., Rapacz A., Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie, AE, Wrocław 2001.
  4. Limański A., Śliwińska K., Marketing. Zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku, Difin, Warszawa 2002.
  5. Program Rozwoju Turystyki w Województwie Dolnośląskim, UMWD, Wrocław 2004.
  6. Rapacz A., Strategia kształtowania produktu turystycznego regionu sudeckiego, AE, Wrocław 1997.
  7. Rocznik Statystyczny Miasta Wrocławia 2001, GUS, Wrocław 2002.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1732-0690
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu