BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Turała Maciej
Title
Spójność systemu finansowania jednostek samorządu terytorialnego a ich autonomia finansowa
Coherence of the System of Financing Local Governments and their Financial Autonomy
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1124, s. 569-579, bibliogr. 6 poz.
Issue title
Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce
Keyword
Samorząd terytorialny, Budżet samorządu terytorialnego, Gospodarka samorządowa, Finanse publiczne, Autonomia lokalna, Dochody budżetowe
Local government, Local budget, Local government economy, Public finance, Local autonomy, Budget revenue
Note
summ.
Abstract
Omówiono zagadnienia autonomii dochodowej oraz wydatkowej samorządów. Przedstawiono zagadnienie spójności systemu finansowania samorządów, rozumianej jako odpowiedniość środków dostepnych samorządom do zadań, jakie mają one realizować. Zagadnienie spójności systemu finansowania omówione zostało przez pryzmat autonomii finansowej samorządów.

Poland has been witnessing a debate on the autonomy of local governments for many years now. The most important issues that are being raised refer to financial autonomy of local governments as well as to the coherence of the system of financing local governments. This article proposes a method of assessing the level of financial autonomy through an analysis of income-based and expenditure-based financial autonomy. On the other hand it relates to the issue of coherence of the system of financing local governments, which is defined herein as suitability of resources available to local governments to the tasks that they are to perform. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Europejska karta samorządu terytorialnego, Strasburg, 15 października 1985.
  2. Malinowska E., Misiąg W., Finanse publiczne w Polsce, przewodnik 2002, ODDK, Gdańsk 2002.
  3. Fiscal Design across Levels of Government, Year 2000 Surveys Summary Note, OECD, Directorate for Financial, Fiscal and Enterprise Affairs, 2001.
  4. Oulasvirta L., Turala M., Financial autonomy of local governments - case studies of Finland and Poland, [w:] Rola nauk o zarządzaniu w kreowaniu społeczeństwa opartego na wiedzy, red. S. Wilmańska-Sosnowska, Folia Oeconomica 195, Łódź 2005.
  5. Wakula M., Samodzielność finansowa gminy, "Samorząd Terytorialny" 2005 nr 5.
  6. Zawicki M., Mazur S., Bober J. (red.), Zarządzanie w samorządzie terytorialnym. Najlepsze praktyki, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu