BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zajdel Mirosław
Title
Wybrane metody analizy regionalnych rynków pracy
Selected Methods of Analysing Regional Labour Markets
Source
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2003, t. 165, s. 41-54
Issue title
Rynek pracy i zatrudnienie
Keyword
Regionalny rynek pracy, Lokalny rynek pracy, Analiza rynku pracy
Regional labour market, Local labour market, Labour market analysis
Note
summ.
Abstract
Artykuł zawiera charakterystykę regionalnych i lokalnych rynków pracy oraz przegląd metod analitycznych, przydatnych dla określenia specyfiki tych rynków i przemian na nich występujących. Autor omawia następujące techniki badawcze: analizę dziedzin gospodarki i zatrudnień w skali regionalnej, analizę bazy ekonomicznej, metodę "Shift-Share Analysis", analizę zróżnicowania industrialnego oraz funkcję dopasowań ("matching function").

Changes in national and local labour markets are an important issue during the period of the Polish systemic transformation. The author presents selected aspects concerning the analysis of regional labour markets. The article discusses the object of studies and selected analytical methods useful for monitoring regional and local labour markets. There are discussed, for instance, such research techniques as: analysis of given economic sectors and employment on the regional scale, analysis of the region's economic base, shift share method, matching function, and so on. The presentation is an attempt to get a better insight into problems connected with analysing regional labour markets. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0208-6018
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu