BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wawak Sławomir (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Analiza pojęcia jakości pracy
Analysis of the Labour Quality Concept
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, nr 727, s. 211-220, bibliogr. 30 poz.
Keyword
Praca, Jakość pracy, Przegląd literatury
Labour, Quality of work, Literature review
Note
summ.
Abstract
Próby zdefiniowania pojęcia jakości pracy w różnych okresach czasu były podejmowane przez wielu autorów. Przedstawiono definicje pozwalające na przejrzyste ukazanie omawianej problematyki: jakość (stopień w jakim wyrób zaspokaja wymagania odbiorcy), praca (celowa działalność wykonywana przez człowieka), jakość pracy (stopień, w jakim wykonywana jest praca i jej efekt).

While attempts at defining labour quality had been made since ancient times, efforts have intensified since the industrial revolution. Despite the fact that many academics and practitioners have dealt with this issue, no final and binding definition of this concept yet exists. In this article, the author reviews selected definitions of quality, labour, and labour quality, and proposes a classification system. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Ettinger J., Sitting J. [1970], Lepsza jakość większe efekty, Wydawnictwo Naukowo--Techniczne, Warszawa.
 2. Garvin G.A. [1984], What Does Product Quality Really Mean, „Sloan Management Review”, 1 (vol. 26).
 3. Gwarek H. [1975], Sterowanie jakością w przedsiębiorstwie, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 4. Iwasiewicz A. [1999], Zarządzanie jakością, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 5. Jakość pracy w PRL [1989], pod red. J. Kordaszewskiego, Ossolineum, Wrocław.
 6. Kiliński A. [1979], Jakość, WNT, Warszawa.
 7. Kindlarski E. [1988], Jakość wyrobów, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 8. Kolman R. [1992], Inżynieria jakości, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 9. Kolman R. [2000], Zespoły badawcze jakości życia, „Problemy Jakości”, nr 2, Sigma-NOT, Warszawa.
 10. Kotarbiński T. [1965], Traktat o dobrej robocie, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław.
 11. Majka J. [1982], Etyka życia gospodarczego, Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, Wrocław.
 12. Marks K. [1951], Kapitał, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 13. Nieścior A. [2000], Jakość życia jednostki, „Problemy Jakości”, nr 12, Sigma-NOT, Warszawa.
 14. Oyrzanowski B. [1970], Teoretyczne aspekty kształtowania jakości produktów [w:] Organizacyjne i ekonomiczne aspekty sterowania jakością, pod red. K. Cholewickiej-Goździk, Warszawa.
 15. Oyrzanowski B. [ 1989], Jakość dla konsumenta, producenta i gospodarki narodowej, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 16. PN-ISO 8402:1994, Warszawa 1996.
 17. Reeves C.A., Bednar D.A. [1994], Defining Quality: Alternatives and Implications, „Academy of Management Review”, nr 3 (vol. 19).
 18. Rura-Polley Т., Clegg S.R. [1999], Managing Collaborative Quality: A Challenging Innovation, Managing Collaborative Quality, Blackwell Publishers Ltd, 1 (vol. 8).
 19. Seawright K.W., Young S.T. [1996], A Quality Definition Continuum, Interfaces, Institute for Operations Research and the Management Sciences, maj-czerwiec 3.
 20. Skrzypek E. [2000], Jakość i efektywność, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 21. Słownik języka polskiego PWN [2002], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.^ Tischner J. [1985], Polska jest Ojczyzną, materiały powielane, Paryż.
 22. Tischner J. [2000], Świat ludzkiej nadziei, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 23. Tuchman B.W. [1980], The Decline of Quality, „New York Times Magazine”, 2 listopad.
 24. Wasilewski L. [1998], W pułapkach definicji, „Problemy Jakości”, nr l, Sigma-NOT, Warszawa.
 25. Wawak T. [1989], Makroekonomiczne problemy jakości produktów przemysłowych w Polsce, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
 26. Wawak T. [1998], Jakość pracy a jakość życia [w:] Polityka jakości polskich przedsiębiorstw w dobie integracji europejskiej, materiały konferencyjne, Wiedeń.
 27. Wawak T. [2001], Zarządzanie a jakość pracy i życia [w:] Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, t. IV, Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej, Kraków.
 28. Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie [1997], pod red. J. Łańcuckiego, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz.
 29. Zieleniewski J. [1969], Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu