BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pięta Małgorzata
Title
Cele współczesnej polityki zagospodarowania przestrzennego w aspekcie krajowym i regionalnym na przykładzie Polski
The Goals of Contemporary Spatial Policy in National and Regional Aspect Based on the Example of Poland
Source
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2003, t. 165, s. 99-111
Issue title
Rynek pracy i zatrudnienie
Keyword
Polityka przestrzenna, Gospodarka przestrzenna, Polityka gospodarcza
Spatial policy, Spatial economy, Economic policy
Note
summ.
Abstract
W artykule zwrócono uwagę na znaczenie zgodności celów polityki przestrzennej z celami polityki gospodarczej państwa. Omówiono pojęcie systemu gospodarki przestrzennej oraz powiązania między celami i składnikami w dążeniu do ich osiągnięcia.

The essential field of government intervention is spatial policy as a part of regional development policy. The spatial policy should lead to particular activities, which take effect in expected changes of regions' and whole country's structure. The directions of spatial policy are results of chosen and accepted aims. It should be stressed, that these aims should be correctly chosen and determined. Additionally, to gain appropriate results in spatial policy, the mutual connections between aims also should be identified. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0208-6018
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu