BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szczepanik Zdzisław (Wydział Ekonomii)
Title
Struktura krótkookresowego rachunku wyników przedsiębiorstwa
Structure of Short-Term Account of Financial Performance of an Enterprise
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1994, nr 426, s. 53-60
Keyword
Finanse przedsiębiorstwa, Rachunkowość, Rachunek wyników, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Instrumenty finansowe zarządzania, Krótkookresowy rachunek wyników
Enterprise finance, Accounting, Income statement, Enterprise management, Financial instruments of management, Short-term profit and loss account
Note
summ.
Abstract
Krótkookresowy rachunek wyników daje możliwość ustalania wyników przedsiębiorstwa w bardzo krótkich okresach czasu (1 miesiąca), stanowi więc niezbędny instrument operatywnego zarządzania. Omówiono metodologię budowy takiego rachunku, wzajemne związki między nim a rachunkiem nakładów a także koncepcję ujęcia procesów podziału wyników.

The author presents the basic elements of the construction of a short-term account of financial performance which is to provide a quick and easy to use instrument that will enable the comprehension of information in a day-to-day management of an enterprise, especially in the period of the transformation of the economic system. A close link between the objectives and structure of a short-term account of financial performance has been demonstrated. Its links with the account of costs and an annual account of performance has been of a particular interest to the author. In the concluding part of the paper the author points out the need for calculating operational data (and selects a conception which describes how to do it) while preparing a short-term account of financial performance. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu