BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sochacka-Krysiak Hanna
Title
Wybrane problemy racjonalizacji wydatków publicznych na finansowanie usług społecznych
Selected Problems of Rationalisation of Public Expenditures on Social Services
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2007, nr 90, s. 119-131, bibliogr. 14 poz.
Keyword
Finanse publiczne, Wydatki budżetowe, Finansowanie usług społecznych
Public finance, Budget expenditures, Social services finance
Note
summ.
Abstract
W opracowaniu przedstawiono pojęcie oraz kierunki racjonalizacji wydatków publicznych. Scharakteryzowano społeczno-ekonomiczne aspekty wydatków publicznych na takie usługi społeczne jak: usługi zdrowotne, edukacyjne oraz kulturalne.

Against the background of rationalisation of public expenditures various methods of such rationalization were discussed. To further illustrate the problem three groups of social services were selected: educational, cultural and health services. After presenting general attributes joining the three aforementioned social services chances and limitations of privatisation and commercialization processes of those services were considered. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bielecki P., Bony edukacyjne. Granice urynkowienia edukacji, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2005
 2. Ekonomiczne i prawne problemy racjonalizacji wydatków publicznych, red. J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc, t. l i 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2005
 3. Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI wieku, red. A. Kukliński, Oficyna Wydawnicza "Rewasz", Warszawa 2001
 4. Ilczuk D., Sektor non profit w kulturze, Wydawnictwo Instytutu Kultury, Warszawa 1995^ Ilczuk D., Misiąg W., Finansowanie i organizacja kultury w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2003
 5. Janoś-Kresło M., Usługi społeczne w procesie przemian systemowych w Polsce, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2002
 6. Kietlińska K., Finansowanie kultury. Dylematy teorii i praktyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1995
 7. Kornai J., Eggleston K., Solidarność w procesie transformacji. Reforma służby zdrowia w Europie Wschodniej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania. Warszawa 2002
 8. Modele ubezpieczeń społecznych, red. S. Golinowska, Wydawnictwo Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 1993
 9. Niżnik J., W poszukiwaniu racjonalnego systemu finansowania ochrony zdrowia, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2004
 10. Owsiak S., Finanse publiczne, Teoria i praktyka, wyd. 2 uaktualnione, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999
 11. Tymowska K., Sektor prywatny w systemie opieki zdrowotnej, Wydawnictwo Instytutu Spraw Publicznych, Warszawa 1999
 12. Usługi społeczne w gospodarce samorządu terytorialnego w Polsce, red. E. Denek, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003
 13. Wawrzyniak B., Państwo sprzyjające gospodarce opartej na wiedzy, w: Dobre państwo, red. W. Kieżun, J. Kubin, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa 2004
Cited by
Show
ISSN
1641-2168
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu