BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zych Adam
Title
Czynniki hamujące podniesienie minimum płacowego
Factors Limiting Minimal Wages Increase
Source
Polityka Społeczna, 2007, nr 9, s. 10-12
Keyword
Płaca minimalna, Nierówności płacowe, Wynagrodzenia
Minimum wage, Wage disparities, Remuneration
Abstract
Autor rozpatruje kwestię minimum płacowego z perspektywy własnych doświadczeń zawodowych, opowiadając się jednoznacznie za znaczącym podniesieniem obowiązującego obecnie poziomu najniższych wynagrodzeń. Interesująca – chociaż z pewnością dyskusyjna – jest teza, że gospodarka rynkowa nie sprzyja, generalnie biorąc, samoczynnemu wzrostowi płac, zwłaszcza tych najniższych. Szczególnym zagrożeniem w tym zakresie jest charakterystyczna dla tej gospodarki ostra konkurencja pomiędzy podmiotami gospodarczymi, zmuszająca do ciągłej obniżki kosztów, a jak uczy doświadczenie najłatwiej jest obniżyć właśnie poziom płac. Dlatego też również w gospodarce rynkowej państwo powinno zdaniem autora ingerować w sferę wynagrodzeń. Czynnikiem hamującym wzrost wynagrodzeń są również słabe ekonomicznie, będące często faktycznymi bankrutami, podmioty gospodarcze, które należy możliwie szybko likwidować, tak aby zatrudnieni w nich pracownicy przeszli do innych, bardziej efektywnych jednostek. Nie można również zapominać o pracownikach sfery budżetowej, gdzie – jak wiadomo – płace są wyjątkowo niskie. (abstrakt oryginalny)

The author discusses the issue of wage minimum from the perspective of his own professional experience, and clearly supports significant increase of the lowest wages currently in force. Interesting - although undoubtedly debatable - thesis is presented, according to which market economy is, generally speaking, not conducive to spontaneous growth of wages, the lowest in particular. Hard competition among economic entities that forces to constant lowering of costs, characteristic for that economy, is a special threat in that respect. Hence, according to the author, the state should intervene in the sphere of remunerations in the conditions of market economy. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-4729
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu