BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bachnik Katarzyna
Title
Poziom konkurencyjności polskich przedsiębiorstw - stan i uwarunkowania zmian
Competitiveness of Polish enterprises. State and conditions for change
Source
Handel Wewnętrzny, 2007, nr 4-5, s. 1-6
Keyword
Konkurencyjność, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Porównania międzynarodowe, Rozwój gospodarczy
Competitiveness, Enterprise competitiveness, International comparisons, Economic development
Abstract
Poziom konkurencyjności polskich przedsiębiorstw kształtuje się raczej na niskim poziomie. Porównania międzynarodowe wypadają na niekorzyść polskich przedsiębiorców, a podparte poziomem wykorzystania środków unijnych, przysługujących w ramach funduszy strukturalnych, wskazują na niepokojące symptomy. Choć władze polskie wskazują na istotność problemu konkurencyjności i stymulowanie wzrostu konkurencyjności stawiają wśród nadrzędnych celów strategii rozwoju kraju, być może są to jedynie działania na papierze, mające na celu wypełnienie zobowiązań wobec Unii Europejskiej poprzez oficjalne popieranie działań na rzecz większej spójności z Unią i podzielania jej priorytetów. Tymczasem realizacja tych celów nie jest do końca dopracowana, skoro nie stymuluje przedsiębiorców, aby wykorzystywali przyznane im szansę rozwojowe. Środki z funduszy strukturalnych niwelują barierę kapitałową, która wydawała się być najdotkliwsza. Tymczasem nadal nie widać zbytniego postępu. (abstrakt oryginalny)

The following article covers the competitiveness aspect of Polish enterprises. It tries to estimate the level of competitiveness over the specific period. It also presents some facts about Polish government's attitude towards competitiveness (in form of national development policy) and analyses if business environment of enterprises stimulates them or rather creates more barriers than opportunities in order to becoming more competitive. Enriched in some numeral data from international reports, the article states that Polish enterprises in comparison to other European counties are little competitive.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. W. Olkowska, Fundusze strukturalne jako instrument inwestycyjnego wsparcia polskich przedsiębiorców na JRE. Zarys wyników badań, w: Szansę rozwoju polskiego sektora MSP na Jednolitym Rynku Europejskim, pod red. J. Otto, R. Stanisławskiego, Politechnika Łódzka, Łódź 2006, s. 81.
Cited by
Show
ISSN
0438-5403
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu