BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Twardzik Małgorzata
Title
Determinanty wyboru lokalizacji centrów handlowych w woj. śląskim
Determinants of selection of location for shopping centres in Silesia province
Source
Handel Wewnętrzny, 2007, nr 4-5, s. 39-48
Keyword
Centra handlowe, Hipermarkety, Lokalizacja obiektów handlowych
Shopping centres, Hypermarkets, Trade centres location
Country
Województwo śląskie
Śląskie voivodship
Abstract
Autorka przypomina, że od połowy lat 90. XX w. w miastach woj. śląskiego powstają nowoczesne zgrupowania handlu w postaci ośrodków handlowych. Ośrodki te są planową formą przestrzennej koncentracji placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych oraz obiektów rekreacyjnych. Zdaniem autorki współczesne ośrodki handlowe są dokładnie zaplanowane i zorganizowane co do miejsca lokalizacji, struktury branżowej, asortymentowej oraz poziomu cen oferowanych produktów, są przystosowane do obsługi nabywców zmotoryzowanych. Stanowią najbardziej racjonalny i nowoczesny kierunek przemian w handlu.

The Silesian shopping centres are mainly district centres located at the periphery and at the outskirts of towns as well as the regional centres, situated beyond towns or on the border of 2-3 towns, usually close to main transit roads or crossroads. The district and regional centres are differentiated by such features as selling area, size of the plot occupied, trade and service offer, number and type of shops located within the centre, location venue and customer service radius. Apart from the district and regional shopping centres, there are occurring in the Silesian Province residential-quarter centres, usually supermarkets surrounded by an arcade of several shops. Experts foresee that a new, attractive venue for location of shopping centres shall be middle-sized towns. These towns constitute a great developmental potential for investors in sopping centres across Poland. Experts assess that shopping centres will emerge in the Silesian Province till 2010 on the peripheries of middle-sized towns (37,8%) as well as at the peripheries of large (32,2%) and small towns (30%). (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. K. Dziocha-Pierzchała, Raport o centrach handlowych w Polsce, "Supermarket Polska" 2003, nr 11.
  2. Ph. Kotler, D. Haider, I. Rein, Standort-Marketing, Econ Verlag, Dusseldorf-Wien-New York, 1990, s. 412.
  3. T. Markowski, Zarządzanie rozwojem miast, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 127.
  4. H. Mruk, B. Pilarczyk, Przesłanki rozwoju miejskich centrów handlowych, Akademia Ekonomiczna, Poznań 2001, s. 237.
  5. M. Pawlak, Od pierwszej do czwartej generacji, "Home&Market" 2003, nr 3.
  6. B. Pokorska, E. Maleszyk, Koncentracja i integracja w handlu wewnętrznym, PWE, Warszawa 2002, s. 116.
  7. M. Pawlak, Prestiż inwestora, dobra lokalizacja, dobór najemców- wywiad z Yoramern Reshefem, twórcą Galerii Mokotów, "Home&Market" 2003, nr 3.
  8. L. Speakman, Po pierwsze lokalizacja, "Home&Market" 2003, nr 3.
  9. G. Śmigielska, Oferta usługowa handlu, w: Handel detaliczny, funkcjonowanie i kierunki rozwoju, pod red. J. Szumilaka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004, s, 59.
  10. www.sd.tradepress.com.pl
Cited by
Show
ISSN
0438-5403
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu