BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Marcysiak Adam
Title
Oddziaływanie płatności bezpośrednich na dochodach z gospodarstwa rolniczego
The Influence of Direct Payments on Farm Income
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2006, T. 8, z. 1, s. 113-117, rys., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Gospodarstwa rolne, Dopłaty dla rolnictwa, Dochody rolnicze, Rachunek ekonomiczny produkcji
Arable farm, Payments for agricultural, Farm household income, Economic calculation of production
Note
synopsis, summ.
Abstract
Płatności bezpośrednie do gruntów rolnych funkcjonują w ramach pierwszego filaru Wspólnej Polityki Rolnej UE. Podstawową funkcją tej formy finansowania jest wsparcie dochodów z działalności rolniczej. Materiałem badawczym były dane dotyczące sytuacji produkcyjno-ekonomicznej w 32 gospodarstwach zlokalizowanych w dwóch powiatach województwa mazowieckiego. Analizą objęto 2005 rok.

Direct payments for the rural areas work in frames of the first part of Common Agriculture Policy of EU. The primary function of such funds is supporting of agricultural activity incomes. The average amount of that payment in the investigated farms is 8324 zl. The biggest share of direct payments for the rural areas inform income was noticed in the smallest farms. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Farkowski C. 1991: Dochodowe zróżnicowanie rodzin chłopskich. Wyd. SGGW, Warszawa, 18.
  2. Floriańczyk Z. 2003: Charakterystyka instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej oraz ich wpływ na dochody rodzin rolniczych. IERiGŻ Warszawa, 8-19.
  3. Informacja miesięczna z realizacji zadań ARiMR w 2005 roku - listopad 2005.
  4. Instrumenty wsparcia finansowego realizowane przez ARiMR w latach 2004-2006. 2004: Informator dla beneficjentów. Warszawa 19-20.
  5. Woś A. 2004: Instrumenty polityki rolnej oraz ich skuteczność. [W:] Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 2003 roku. IERiGŻ, Warszawa 44.
  6. Zegar J.S. 2000: Dochody gospodarstw chłopskich w okresie transformacji (na przykładzie gospodarstw prowadzących rachunkowość rolną. IERiGŻ, Warszawa, 27.
  7. Zegar J.S. 2004: Dochody w strategii rozwoju rolnictwa (na progu integracji europejskiej). IERiGŻ, Warszawa, 165-170.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu