BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowacki Wojciech
Title
Straty w plonie handlowym czynnikiem determinującym efektywność ekonomiczną produkcji ziemniaków jadalnych
Losses in Market Field - Factor Determined Economic Effectiveness in Table Potato Production
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2006, T. 8, z. 1, s. 133-136, tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Produkcja roślinna, Ziemniaki, Ocena opłacalności produkcji
Crop production, Potatoes, Estimation of profitability production
Note
synopsis, summ.
Abstract
Plon handlowy w produkcji ziemniaków jadalnych w Polsce stanowi nie więcej jak 70% plonu ogólnego. Wady bulw, które muszą być odrzucone podczas przygotowania towaru do handlu stanowią plon uboczny, który jest niższej wartości. Niski poziom plonu ogólnego oraz dodatkowe straty w plonie handlowym obniżają w istotny sposób opłacalność produkcji ziemniaków jadalnych. Technologia intensywnej uprawy ziemniaków zwiększa jednak opłacalność produkcji ziemniaków. Celem autora była analiza strat w plonie handlowym ziemniaków jadalnych w Polsce przy powszechnie stosowanej technologii uprawy oraz określenie strat finansowych ponoszonych przez rolników z tego tytułu.

Market yield in table potato production in Poland is estimated as 70% of total yield. Tuber damages which should be rejected before sale, make side yield with low lower market value. Losses in market yield decrease profits of table potato production in significant way. Technologies of intensive potato production increase profits of potato production. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Chotkowski J. 2000: Kalkulacja kosztów i opłacalności technologii produkcji i przechowalnictwa ziemniaków jadalnych, przemysłowych i nasiennych. Poradnik producenta ziemniaków pod red. W. Nowackiego. Jadwisin, 137-141.
  2. GUS 2005: Informacja sygnalna. Wynikowy szacunek produkcji głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2005 roku.
  3. Klepacki B., Gołębiewski B. 2002: Opłacalność produkcji ziemniaków jadalnych. Produkcja i rynek ziemniaków jadalnych - praca zb. pod red. J. Chotkowskiego. Wieś Jutra, 40-49.
  4. Nowacki W. 2005a: Zmienność cen ziemniaków jadalnych w Polsce. Rocz. Naukowe SERIA tom VII zeszyt 3, 118-122.
  5. Nowacki W. 2005b: Stopień chemizacji w technologii uprawy ziemniaka w Polsce. Postępy w Ochronie Roślin vol. 45, nr 2, 317-324.
  6. Nowacki W. 2006: Plon handlowy ziemniaków w Polsce -jego poziom i uwarunkowania. Wieś Jutra m 2,28-29.
  7. Rembeza J. 2006: Informacja o rynku. Ziemniak Polski nr 2, 3-4.
  8. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej ziemniaków. (Dz. U. nr 194 poz. 1900 z 2003 roku).
  9. Rynek ziemniaka, stan i perspektywy. 2005: nr 28.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu