BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wróblewska Violetta
Title
Wymiar procesowy zarządzania wiedzą w organizacji
Process Aspect of Organizational Knowledge Management
Source
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2007, nr 1 (5), s. 11-19, bibliogr. 7 poz.
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Keyword
Wiedza, Zarządzanie wiedzą, Procesowe podejście do zarządzania
Knowledge, Knowledge management, Process-oriented approach
Note
summ.
Abstract
W artykule zestawiono różne definicje traktujące zarządzanie wiedzą w aspekcie procesowym. Przeanalizowano cechy poszczególnych procesów oraz ich rolę w zarządzaniu wiedzą. Pod uwagę wzięto następujące procesy zarządzania wiedzą: identyfikację, pozyskiwanie, transfer, zachowanie, czyli kodyfikację, wykorzystanie i kreację nowej wiedzy. Zdaniem autorki, procesy te powinny być zintegrowane z procesami pracy, ponieważ wtedy najlepiej służą powiększeniu ilości wiedzy organizacyjnej.

The paper describes the characteristics of several knowledge management processes. Showing their business benefits it presents the major problematic aspects. The article includes description of the following. Knowledge Management processes: identification, obtaining, transfer, codification, use and creation new knowledge were described. In order for the Knowledge Management to be an added value of the company it should be included in its business strategy and its organizational culture. It should be conducive to development of key competences of workers via process of leaming. Knowledge Management should also use the possibilities of information technology which facilitates flow and gathering of knowledge. It should use the financial measures to show the results of Knowledge Management. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Dąbrowski J., Koładkiewicz I., Inicjatywy zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach działających w Polsce, "Organizacja i Kierowanie" 2002, nr 2.
  2. Dłuska M., Nowe wyzwanie zarządzania w XXI wieku - zarządzanie wiedzą, Zarządzanie w warunkach społeczeństwa informacyjnego, red. D. Perło, P. Piątkowski, Fundacja Promocji Rozwoju Podlasia, Białystok 2002.
  3. Kwiatkowski S., Stowe Ch., Knowledge cafe for intellectual product and intellectual capital, Leon Koźmiński Academy of Entrepreneurship and Management, Warsaw 2001.
  4. Rowley J., What is knowledge management?, "Library Management" 1999, Vol. 20, No 8.
  5. Staniewski M., Zarządzanie wiedzą: od koncepcji do praktyki działania, "Organizacja i Kierowanie" 2002, nr 3.
  6. Strojny M., Więcej wiedzieć - więcej mieć, " Personel" 2000, 1-15 maja.
  7. Strojny M., Zarządzanie wiedzą. Ogólny zarys koncepcji, "Przegląd Organizacji " 2000, nr 2.
Cited by
Show
ISSN
1734-087X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu