BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bartosiewicz Stanisława
Title
Konstrukcja i wykorzystanie wskaźników mierzących stopień zakłócenia proporcjonalności rozwoju
Construction and application of indicators measuring the degree of interference of proportional development
Source
Przegląd Statystyczny, 2007, vol. 54, z. 4, s. 5-18, bibliogr. 2 poz.
Statistical Review
Keyword
Czynniki rozwoju gospodarczego, Strategia rozwoju, Analiza wskaźnikowa
Factors of economic development, Development strategy, Ratio analysis
Abstract
Artykuł przedstawia sposoby budowania wskaźników nieproporcjonalności lub proporcjonalności rozwoju badanych dziedzin gospodarczych lub społecznych, ustalanych dla poszczególnych badanych obiektów, występujących w badaniu zmiennych, oraz ogólnego wskaźnika nieproporcjonalności lub proporcjonalności rozwoju. (abstrakt oryginalny)

The article presents a way of constructing indicators of development disproportionality or proportionality of researched economic and social fields determined for respective researched objects, respective appeared in research variables as well as general indicator of disproportionality or proportionality of development. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bartosiewicz S., [2007], O pewnej zapomnianej i niewykorzystywanej metodzie należącej do procedur wielowymiarowej analizy porównawczej, "Przegląd Statystyczny", zeszyt 3.
  2. Bartosiewicz S., [2007], Próby ustalenia punktów wzorcowego i antywzorcowego dla konstrukcji ścieżki proporcjonalnego rozwoju, "Przegląd Statystyczny", zeszyt 3.
Cited by
Show
ISSN
0033-2372
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu