BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gawroński Sławomir
Title
Młodzież na rynku pracy - opinie maturzystów
Youth and the labour market
Source
Polityka Społeczna, 2007, nr 10, s. 26-29
Keyword
Rynek pracy, Polityka zatrudnienia, Bezrobocie ludzi młodych
Labour market, Employment policy, Youth unemployment
Abstract
Trudna sytuacja młodych ludzi na rynku pracy od dłuższego czasu jest jednym z istotniejszych problemów społecznych, z jakimi boryka się Polska. Bezrobocie młodzieży utrzymuje się wciąż na wysokim poziomie, a duży udział młodzieży w populacji osób bezrobotnych jest jedną z charakterystycznych cech zjawiska bezrobocia w Polsce. Z tego punktu widzenia ważne jest, w jaki sposób młodzi ludzie postrzegają rynek pracy i jak oceniają swoje szanse na nim. Próbą znalezienia odpowiedzi na tak sformułowane pytania było badanie: "Młodzież na rynku pracy – opinie maturzystów", przeprowadzone w 2007 r. przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, którego wyniki prezentuje niniejszy artykuł. (abstrakt oryginalny)

Difficult situation of young people on the labour market has been one of the major social problems which our country has to face for quite a long time. The rate of unemployment among young people is permanently high and high percentage of young people in the whole population of the unemployed is characteristic for Poland. From this point of view it is particularly important to understand how the young people perceive labour market and how they estimate possibility of success. The survey “Young people on the labour market – Secondary school graduates opinions” conducted in 2007 by University of Information Technology and Management in Rzeszow tried to answer this question. This article presents the results of the survey. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. M. Korsak, Młodzież na rynku pracy - rozmowa z Jadwigą Werbanowską, dostępny w Internecie: [dostęp 24.08.2007].
  2. M. Jeżewska-Maicka, Między edukacją a rynkiem pracy - nowe obszary działalności doradcy, materiały konferencyjne IAEVG-AIOSP World Congress, Warszawa 2002.
  3. J. Werbanowska, Problematyka organizacji pozarządowych jako usługodawców dla młodzieży na rynku pracy. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2006, s.4
Cited by
Show
ISSN
0137-4729
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu