BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sulewski Piotr
Title
Silne i słabe strony oraz zagrożenia i szanse gospodarstw w opiniach rolników
Strengths, Weaknesses, Threats and Chances for Family Farms in Farmer's Opinion
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2006, T. 8, z. 1, s. 194-198, tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Indywidualne gospodarstwa rolne, Postawy społeczne, Ocena opłacalności produkcji, Analiza SWOT
Individual arable farms, Social attitudes, Estimation of profitability production, SWOT analysis
Note
synopsis, summ.
Abstract
Autor przedstawił opinie rolników na temat podstawowych silnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń dotyczących ich gospodarstw. Przeprowadzona analiza pokazała zróżnicowanie poglądów w zależności od wielkości gospodarstwa. Podstawowym problemem, identyfikowanym przez większość badanych, okazała się niska opłacalność produkcji.

In the paper farmers opinions about strengths, weaknesses, threats and chances for their farms were presented. The study was conducted on sample of 42 family farms. The main problem for a large majority of farms was low profitability of agricultural production, for many farmers the only strength was their own willingness and perseverance. The farmer's opinions off their own farms were diversified depending on farms size. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Olson K. 2001: A Strategic Management Primer For Farmers. University of Minnesota.
  2. Podedworna H. 2000: Polscy Farmerzy: Cele i Strategie Działania. [W:] Węzłowe Kwestie Społeczne Wsi Polskiej u Progu XXI Wieku pod red. K. Gerlacha i Pyrć A.M. Kraków, Uniwersytet Jagielloński.
  3. Radecki A. i in. 1999: Waloryzacja Obszarów Wiejskich Polski dla Rolnictwa Ekologicznego. Warszawa, Wydawnictwo SGGW.
  4. Fedyszak-Radziejowska B. 1992: Etos pracy rolnika. Modele społeczne a rzeczywistość. Warszawa, IRWiR.
  5. Farmer 2005. Najważniejsza jest strategia - materiały z dyskusji pt. "Jak polscy rolnicy powinni zmieniać swoje gospodarstwa, aby sprostać wyzwaniom unijnego rynku?"
  6. Gassou R., Errington A. 1993: The farm family business. Wallingford, CAB International.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu