BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Maliszewska-Nienartowicz Justyna
Title
Europejska Polityka Sąsiedztwa : cele i instrumenty
Source
Sprawy Międzynarodowe, 2007, nr 3, s. 63-76
Keyword
Polityka międzynarodowa, Stosunki międzynarodowe, Międzynarodowe stosunki polityczne, Europejska Polityka Sąsiedztwa
International politics, International relations, International political relations, European Neighbourhood Policy (ENP)
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Autorka przypomina, że Europejska Polityka Sąsiedztwa jest formą współpracy Unii Europejskiej z jej wschodnimi i południowymi sąsiadami, związaną z rozszerzeniem Unii w 2004 r. o dziesięć nowych państw. Jej zdaniem Unia musiała się przygotować na ten proces nie tylko wewnętrznie, ale również w kontekście polityki zagranicznej. Zdaniem autorki, po pierwsze, należało określić stosunki z sąsiadami, których Unia miała zyskać po rozszerzeniu. Po drugie, było oczywiste, że Unia nie może się rozszerzać w nieskończoność. Trzeba było zatem stworzyć nową formułę współpracy, która opierałaby się na wspólnych wartościach i zmierzałaby do zacieśnienia stosunków politycznych i gospodarczych, ale bez obietnicy członkostwa.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. M. Cremona, The European Neighbourhood Policy: Legal and Institutional Issues, "CDDRL Working Papers" 2004, nr 5, s. 3.
 2. http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/com03_ 104_en.pdf.
 3. http://ec.europa.eu/world/enp/faq_en.htm#3.5.
 4. http://ec.europa.eu/world/enp/faq_en.htm#4.3.
 5. http://ec.europa.eu/world/enp/documents_en.htm#4.
 6. http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/com 06_726_en.pdf.
 7. http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/sec06_ 1504-2_en.pdf.
 8. http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/sec06_1512-2_en.pdf
 9. http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/strategy/strategy_paper_en.pdf.
 10. T. Kamiński, Ukraina w Europejskiej Polityce Sąsiedztwa, "Analizy Natolińskie" 2006, nr 4 - http://www.natolin.edu.pl/pdf/analizy/Natolin_Analiza_ 4_2006.pdf.
 11. A. Magen, The Shadow of Enlargement: Can the European Neighbourhood Policy Achieve Compliance?, "Columbia Journal of European Law" 2006, t. 12, s. 396.
 12. E. Teichmann, Koncepcja szerszej Europy i polityki nowego sąsiedztwa. Miejsce Polski i państw nadbałtyckich w polityce wobec Rosji i Białorusi, [w:] E. Teichmann (red.), Szersza Europa i nowa polityka sąsiedztwa Unii Europejskiej, Warszawa 2004, s. 32.
Cited by
Show
ISSN
0038-853X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu