BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wasilewski Mirosław
Title
Rentowność przedsiębiorstw rolniczych w zależności od strategii zarządzania kapitałem obrotowym
Agricultural Enterprises' Efficiency Depending on Strategies of Working Capital Management
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2006, T. 8, z. 1, s. 217-221, rys., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Przedsiębiorstwo rolne, Rentowność przedsiębiorstwa, Kapitał obrotowy
Agricultural enterprises, Enterprise profitability, Working capital
Note
synopsis, summ.
Abstract
Określono zależności między strategią zarządzania kapitałem obrotowym netto a rentownością przedsiębiorstw rolniczych. Badania przeprowadzono w dużych przedsiębiorstwach, położonych w różnych regionach Polski, dobranych w sposób celowy. Stwierdzono, że przyjęta w przedsiębiorstwach polityka zarządzania kapitałem obrotowym różnicuje rentowność ich działalności. Najbardziej efektywne pod tym względem były na ogół przedsiębiorstwa o strategii konserwatywnej, natomiast stosowanie agresywnej strategii zarządzania kapitałem obrotowym przyczyniało się do ponoszenia straty brutto.

The paper presents analysis of relations between a strategy of working capital management and agricultural enterprises' efficiency. Implementation of an aggressive strategy concerning working capital caused a gross loss, what was an illustration of ineffective involvement ofinputs. A conservative strategy in the scope usually allowed to gain the highest level of return on land, total assets and sales. On the other hand, enterprises of a moderate strategy dominated mostly during the analysed period regarding return on equity. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Kulawik J. 1995: Kapitał w rolnictwie. Studia i Monografie. Wydawnictwo IERiGŻ, Warszawa, 1-75.
  2. Pluta W. 1999: Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, l- 247.
  3. Wasilewski M. 2005a: Strategia płynności finansowej w przedsiębiorstwach agrobiznesu. Roczniki Naukowe SERiA, tom VII, zeszyt l, Warszawa-Poznań, 269-277.
  4. Wasilewski M. 2005b: Wykorzystanie zasobów kapitałowo-majątkowych w gospodarstwach rolniczych. [W:] Zarządzanie wiedzą w agrobiznesie w warunkach polskiego członkostwa w Unii Europejskiej. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 474-491.
  5. Sierpińska M., Wędzki D. 1997: Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1-275.
  6. Wędzki D. 2003: Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Oficyna Ekonomiczna, Kraków, 1-327.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu