BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowak Alojzy Z., Ryć Kazimierz
Title
Złoty wobec turbulencji na rynkach finansowych
The Zloty in the Face of Turbulence on Financial Markets
Source
Bank i Kredyt, 2007, nr 8-9, s. 4-11, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Rynki finansowe, Złoty polski, Finanse międzynarodowe, Kryzys walutowy, Prognozy gospodarcze
Financial markets, Polish Zloty, International finance, Currency crisis, Economic forecast
Note
Tekst wystąpienia na seminarium naukowym NBP: Wpływ zaburzeń na międzynarodowych rynkach finansowych na sytuację gospodarczą Polski, 4 października 2007 r., Warszawa. Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy (Narodowego Banku Polskiego). Tekst ten jest również dostępny w internecie na stronie NBP.
Abstract
W artykule zwrócono uwagę, że w globalizującym i integrującym się świecie mamy do czynienia z turbulencjami walutowymi i finansowymi. Podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy obecnie mamy do czynienia z zagrożeniem kryzysem walutowym lub finansowym? Przedstawiono przewidywania co do przebiegu wydarzeń w przypadku osłabienia kondycji złotego pod wpływem spadku siły nabywczej dolara.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Krugman P. (2001), Wracają problemy kryzysu gospodarczego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  2. Lucas R. (1990), Why Doesn't Capital Flow from Rich to Poor Countries, 'American Economic Review", Vol. 80, No. 2, s. 92-96.
  3. Lutkowski K. (2006), Problem międzynarodowej nierównowagi płatniczej, "Ekonomista", nr 4, s. 425-473.
  4. Nowak A.Z. (1998), Czy światu grozi kryzys gospodarczy?, "Nowe Życie Gospodarcze", nr 16.
  5. Nowak A.Z. (2003), Polska wobec kryzysów walutowych, "Problemy Zarządzania", nr 2, Wydawnictwa Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
  6. Rybiński K. (2006), Globalne nierównowagi, "Ekonomista", nr 4, s. 475-526.
  7. Ryć K. (2002), Tendencje kursu złotego a sytuacja polskiej gospodarki, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa.
  8. Sławiński A. (2001), Kryzysy walutowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  9. Stiglitz J. (2002), Globalization and its discontents, Penguin Books, London.
  10. Stiglitz J. (2007), W poszukiwaniu sprawiedliwej globalizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0137-5520
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu