BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sławiński Andrzej
Title
Przyczyny i konsekwencje kryzysu na rynku papierów wartościowych emitowanych przez fundusze sekurytyzacyjne
The Origin and the Aftermath of Crisis in the Market of Securities Issued by Securitization Funds
Source
Bank i Kredyt, 2007, nr 8-9, s. 12-17, bibliogr. 21 poz.
Keyword
Rynek papierów wartościowych, Fundusz sekurytyzacyjny, Kryzys finansowy, Nadzór nad rynkiem finansowym, Kredyt subprime
Securities market, Securitization fund, Financial crisis, Financial market supervision, Subprime loan
Note
Tekst wystąpienia na seminarium naukowym NBP: Wpływ zaburzeń na międzynarodowych rynkach finansowych na sytuację gospodarczą Polski, 4 października 2007 r., Warszawa. Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy (Narodowego Banku Polskiego). Tekst ten jest również dostępny w internecie na stronie NBP.
Abstract
W sierpniu 2007 r. wystąpiły gwałtowne zaburzenia na rynkach finansowych krajów wysoko rozwiniętych. Celem opracowania jest wskazanie głównych przyczyn i konsekwencji kryzysu na rynku subprime, na którym udzielano kredytów hipotecznych osobom o niskiej zdolności do ich spłaty oraz na rynku CDO (collateralized debt obligation). Omówiono powody szybkiego wzrostu emisji CDO. Dokonano analizy przyczyn gwałtownego załamania się cen CDO. Podjęto próbę wskazania kierunków zmian, jakie prawdopodobnie nastąpią w nadzorze finansowym.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Carraichael T. (2007), Canada's commercial paper stress poses risk to growth, "Economic Research Note", 31 August, J.P.Morgan, New York.
 2. Congdon T. (2007], Pursuit of profits has led to a risky lack of liquidity, "Financial Times", 11 September.
 3. Crockett A., Harris T., Mishkin F.S., White E.N. (2003), Conflicts of Interest in Financial Services Industry: What Should We Do About Them?, CEPR, International Center for Monetary and Banking Studies, London.
 4. Ferguson R., Hartman P., Panetta E, Portes R. (2007), International Financial Stability, CEPR, International Center for Monetary and Banking Studies, London.
 5. Feroli M. (2007), ABCP and unrelated bank stress hit the US macro outlook, "Economic Research Note", 7 September, J.P. Morgan, New York.
 6. Friedman M. (1953), The Case for Flexible Exchange Hates, w: Essays In Positive Economics, Chicago University Press.
 7. Goodhart Ch. (2007), Capital not liquidity is the problem, "Financial Times", 14 September.
 8. Green R.K., Wachler S.M. (2007), The Housing Finance Revolution, referat z konferencji "Housing, Housing Finance and Monetary Policy", Federal Reserve Bank of Kansas City, 31 sierpnia, Jackson Hole.
 9. Hintz B. (2005), Large Investments Bank Margin and ROE Trends, "Research Report", No. 2, 11 March, Securities Industry Association, New York.
 10. IMF (2007), Global Financial Stability Report, September, Washington, B.C.
 11. King S. (2007), To protect the innocent you may need to bail out the guilty, "Independent", 3 September.
 12. King S., Cookson R. (2007), Panic stations and journey beyond, "Gobal Research", 20 August, HSBC, London.
 13. Lagarde Ch. (2007), Securitisation must lose the excess of youth, "Financial Times", 9 October.
 14. Lucas D. J., Goodman L., Fabozzi F. J. (2006), Collaterized Debt Obligations, Wiley & Sons, 2006.
 15. Minsky H.P. (1986), Stabilising an Unstable Economy, Yale University Press, New Haven and London.
 16. Morgenson G. (2007), Inside the Coutrywide Lending Spree, "New York Times", 26 August.
 17. Ruffer J. (2007), The debt crisis is far from over, "Spectator", 14 listopada, http://www.spectator.co.uk/the-rnagazine/business/354306/the-debt-crisis-is-far-from-over.thtml
 18. Sławinski A. (2006), Rynki finansowe, PWE, Warszawa.
 19. The Economist (2007a), Loss leaders, 3 November.
 20. The Economist (2007b), Cracks in the edifice, 10 November.
 21. Wong G. (2007), Vultures eyeing mortgage corpse, "CNNMoney.com", 30 października, http://money.cnn. com/2007/10/29/markets/distressed_debt/
Cited by
Show
ISSN
0137-5520
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu