BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowak Magdalena
Title
Inwestycje infrastrukturalne jako źródło konfliktu przestrzennego na przykładzie projektu PHARE "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 713 Łódź-Tomaszów Mazowiecki"
Infrastructural Investment as a Source of a Spatial Conflict- on the Example of Phare Project "Reconstruction of Voivodship Road No 713 between Łódź and Tomaszów Mazowiecki"
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1124, s. 715-724, bibliogr. 9 poz.
Issue title
Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce
Keyword
Finansowanie inwestycji, Infrastruktura techniczna, Gospodarka przestrzenna, Sytuacje konfliktowe, Konflikty społeczne, Poland, Hungary-Assistance for Restructuring of their Economies (PHARE)
Investment financing, Technical infrastructure, Spatial economy, Conflict situations, Social conflicts, Poland, Hungary-Assistance for Restructuring of their Economies (PHARE)
Note
summ.
Abstract
Omówiono cechy systemu infrastrukturalnego. Przedstawiono infrastrukturę jako źródło konfliktu społecznego o podłożu przestrzennym na przykładzie konkretnego projektu PHARE.

When managing the space, there is often a need of compromise between contradictory interests which can become a source of a spatial conflict. Those conflicts can arise on the basis of infastructural investment which is perceived negatively by the local community. Nevertheless there can be a situation when the investment itself is estimated positively but the process of its implementation becomes highly inconvenient for the local community. Realization of a PHARE project "Reconstruction of voivodship road No 713 between Łódź and Tomaszów Mazowiecki" is an example of such situation. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Banachowicz B., Konflikty społeczne w grze o przestrzeń, [w:] Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania rozwoju regionu - teoria ¡praktyka, red. D. Stawasz, UL, Łódź 2004.
  2. Bielski M., Organizacje. Istota, struktury, proces, UL, Łódź 1992.
  3. Fierla L, Geografia gospodarcza Polski, PWE, Warszawa 2001.
  4. Jewtuchowicz A., Efekty zewnętrzne w procesach urbanizacji i uprzemysłowienia. UL, Łódź 1987.
  5. Kuciński K., Geografia ekonomiczna, AGH, Warszawa 1994.
  6. Kudłacz T., Programowanie rozwoju regionalnego, PWN, Warszawa 1999.
  7. Markowski T., Zarządzanie rozwojem miast, PWN, Warszawa 1999.
  8. Smith D. M., Industrial location, John Wiley&Sons, Nowy Jork 1971.
  9. Stawasz D., Współczesne uwarunkowania rozwoju polskich regionów, UL, Łódź 2000.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu