BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ciuman Krystyna (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Budżet francuski a teoria impasu
French Budget and Theory of Impasse
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1994, nr 426, s. 45-51
Keyword
Finanse publiczne, Budżet państwa, Równowaga budżetowa
Public finance, State budget, Budget balance
Note
summ.
Country
Francja
France
Abstract
Omówiono budżet państwa francuskiego, jego dochody i wydatki w aspekcie teorii impasu (niewielkiego przekroczenia budżetowego).

The article deals with the problems pertaining to the French budget and the theory of impasse. In contemporary states public law associations gather financial means in their budgets to finance the planned projects. The author discusses the volume of public funds in France in relation to the G.D.P., the main sources of those funds and what are they basically spent on. Despite the fact that the principle of balanced budget is officially still in force, in practice it can be exceeded to a certain point in the case of a state budget. Under certain conditions and to a specified extent the occurrence of budget deficit or impasse is permitted, and is financed with loans contracted with the Bank of France or the issue of treasuries. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Domaszewicz R., Finanse w gospodarce rynkowej, AE, Kraków 1991.
  2. Gauderaet P.M., Finanse publiczne, PWE, Warszawa 1990.
  3. Gotz-Kozierkiewicz D., Ocena funkcjonowania podatku od wartości dodanej z punktu widzenia możliwości jego wprowadzenia w Polsce, "Studia Finansowe" 1987, nr 37.
  4. Sochacka-Krysiak H., Redystrybucja budżetowa w świetle analizy porównawczej wydatków publicznych, Instytut Finansów, Warszawa 1990.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu