BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Babuchowska Karolina, Lizińska Wiesława
Title
Renty strukturalne w woj. Warmińsko-Mazurskim
Structural Annuity in the Warminsko-Mazurski Voivodeship
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 1, s. 9-13, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Gospodarstwa rolne, Indywidualne gospodarstwa rolne, Polityka strukturalna, Restrukturyzacja rolnictwa, Fundusze strukturalne
Arable farm, Individual arable farms, Structural policy, Agricultural restructuring, Structural funds
Note
summ.
Country
Województwo warmińsko-mazurskie
Warmian-Masurian Voivodeship
Abstract
Duże znaczenie dla poprawy struktury obszarowej gospodarstw rolnych oraz obniżenia średniej wieku osób prowadzących działalność rolniczą, mają renty strukturalne. Celem niniejszego opracowania było zaprezentowanie realizacji tego działania w woj. warmińsko-mazurskim. Badania dowiodły, że zainteresowanie tym działaniem wykazywały osoby prowadzące działalność rolniczą w gospodarstwach o powierzchni do 100 ha. (skróc. oryg. streszcz.)

The agriculture plays a significant role in Poland however it still needs a some structural changes. These are dictated by EU requirements and the competition of other member states. Structural annuities have a great impact on farms improvement and decrease of farmer 's average age. This report is to present the realization of the activity at warminsko-mazurskie voievodeship. The survey proves that the most interested in the following activity vere people owning farms of the area less that 100 ha. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. ARiMR - dwa lata po akcesji 2006: ARiMR. Warszawa, 88-91.
  2. Fundusze unijne dla polskiego rolnictwa. 2004: Akademia Świętokrzyska, Kielce, 47-53.
  3. Jasińska K., Kotewicz K. 2005: Środki finansowe dla polskiej wsi. Fundacja Fundusz Współpracy, Warszawa, 21-25.
  4. Kisiel R., Babuchowska K. 2005: Wpływ płatności bezpośrednich na funkcjonowanie gospodarstw rolnych w Polsce. [W:] Problemy Rolnictwa Światowego, t. XIII, wyd. SGGW, Warszawa, s. 144-152.
  5. Realizacja Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 3006: Monitor Unii Europejskiej, nr 4, 53-55.
  6. Renta strukturalna. 2006: Monitor Unii Europejskiej, nr l, 74-75.
  7. Wybrane aspekty ekonomiczne funkcjonowania gospodarstw rolnych. Woj. warmińsko-mazurskie. 2003: US, Olsztyn, s. 41.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu