BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Banaś Katarzyna
Title
Bank spółdzielczy jako partner w finansowaniu polskiego rolnictwa
Co-Operative Bank as a Partner in Financial of Polish Agriculture
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 1, s. 14-17, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Rolnictwo, Ekonomika rolnictwa, Banki spółdzielcze, Kredyt rolny
Agriculture, Agricultural economics, Cooperative banks, Agricultural credit
Note
summ.
Abstract
Celem opracowania była analiza zdolności kredytowej dwóch gospodarstw specjalizujących się w produkcji zwierzęcej, którzy złożyli wniosek o przyznanie kredytu w Krakowskim Banku Spółdzielczym O/Trzyciąż. (oryg. streszcz.)

Assessment and analysis of credit capacity for two farms: A and B which were credited by KBS O/ Trzyciąż, were made in this study. The empirical data obtained from the bank determined source material for the study. Credit is still one of the most important bank product which allowed economic units to use of it in the situation of periodic deficit of own means. Indices of: liquidity, debts, and profitability in both farms were satisfactory, which was the basic in allocate the credit. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Dobosiewicz Z. 2003: Bankowość. PWE, Warszawa, s. 55.
  2. Golik D. 2002: Rola banków spółdzielczych w rozwoju obszarów wiejskich makroregionu południowo-wschod- niego. Wyd. AE, Kraków, 63-64.
  3. Heropolitańska I., Jagodzińska-Serafin E., Kruglak J., Dyżewska S. 2000: Kredyty, pożyczki i gwarancje bankowe. Twigger, Warszawa, 125-127.
  4. Krzyżkiewicz Z. 2000: Podręcznik do nauki bankowości. Biblioteka Menadżera i Bankowca, Warszawa, s. 49.
  5. Otta W. 1998: Działalność kredytowa banku. Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań, 47-48.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu