BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Basaj Maciej
Title
Strategie dostosowawcze właścicieli gospodarstw rolnych w Małopolsce
Farm Owners' Adaptive Strategies in Małopolska
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 1, s. 23-27, bibliogr. 3 poz.
Keyword
Rolnictwo, Rozwój rolnictwa, Gospodarstwa rolne, Indywidualne gospodarstwa rolne
Agriculture, Rural development, Arable farm, Individual arable farms
Note
summ.
Country
Małopolska
Malopolska
Abstract
Zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych wśród rolników regionu Małopolski. Poznanie zamierzeń rolników wobec dalszych losów ich gospodarstw, a także poznanie ich ocen o przyszłości gospodarstw rolnych w ich okolicy, może mieć szczególne znaczenie w programowaniu i prognozowaniu dalszego rozwoju obszarów wiejskich - zwłaszcza w takim regionie wysokiego przeludnienia agrarnego, jakim jest region Małopolski. (oryg. streszcz.)

In the article results of researches conducted in 2005 among farmers in Malopolska have been presented. The aim of the article is the presentation farmers ' opinions and attitudes against accomplishing structural alternations. Getting to know farmers' intentions against further fates of their farms, and also getting to know their estimations about the future of their farms in the vicinity can have particular significance in the prognosis and program of further development of rural areas - especially in such region with a big agrarian overpopulation like the Malopolska Region. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Dzun W. 2006: Duże gospodarstwa rolne w Polsce i wybranych krajach UE 15. Wieś i Rolnictwo, Nr 3, IRWiR PAN, s. 26-48.
  2. Fedyszak-Radziejowska B. 2006: Rolnicy i mieszkańcy wsi jako interesariusze polityki rolnej. [W:] Polska strategia w procesie kształtowania polityki Unii Europejskiej wobec obszarów wiejskich i rolnictwa. IRWiR PAN, Warszawa, s. 13-32.
  3. Strategia rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa na lata 2007-2013 (z elementami prognozy do roku 2020) - projekt. 2004: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa, wrzesień.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu