BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Biczkowski Mirosław, Kluba Mieczysław
Title
Renty strukturalne jako czynnik kształtowania struktury agrarnej na przykładzie województwa Kujawsko-Pomorskiego
Structural Pensions as a Factor of Agrarian Structure Forming on Example of Kujawsko-Pomorskie Province
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 1, s. 45-50, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Rolnictwo, Polityka rolna, Rozwój rolnictwa, Fundusze strukturalne, Struktura agrarna
Agriculture, Agricultural policy, Rural development, Structural funds, Agrarian structure
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono poziom realizacji programu rent strukturalnych w województwie kujawsko-pomorskim i jego zróżnicowanie przestrzenne w układzie powiatów. Wskazano także na możliwości poprawy struktury obszarowej gospodarstw indywidualnych w regionie wynikające z zagospodarowania gruntów przekazanych na powiększenie innego gospodarstwa przez beneficjentów programu, jak również tempo zachodzących przemian. (oryg. streszcz.)

The article presents a level of realization of the structural pensions program and its spatial differentiation in kujawsko-pomorskie province. It indicates on capability of correction of agrarian structure in the region. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Mackie A., Nunez D. 2002: Bilans systemu rent strukturalnych we Francji. PHARE PL2000/IB/AG04 (PL0006.03), Materiały seminarium 28-29.05.2002, Warszawa.
  2. Paszkowski S. 2003: Wcześniejsze emerytury rolnicze we Francji w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. Roczniki Naukowe SERiA, t.5, z.4, Warszawa-Poznań-Koszalin.
  3. Paszkowski S. 2006: Renty strukturalne w rolnictwie. Wyd. IRWiR, PAN, Warszawa.
  4. Rudnicki R. 2004: Renty strukturalne jako nowy instrument kształtowania struktury obszarowej indywidualnych gospodarstw rolnych w Polsce [W:] Parysek J., (red.), Rozwój regionalny i lokalny w Polsce w latach 1989-2002. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
  5. Rutkowska M., Kozyra P. 2003: Rola i znaczenie rent strukturalnych. Roczniki Naukowe SERiA, t.5, z.4, Warszawa-Poznań-Koszalin.
  6. Skwarka B. 1991: Ubezpieczenia społeczne rolników indywidualnych we Francji. Wieś i Rolnictwo l (78).
  7. Tańska-Hus B. 2003: Emerytury strukturalne w krajach UÈ i w Polsce jako instrument poprawy struktury agrarnej i przyspieszenia wymiany pokoleń. Roczniki Naukowe SERiA, t.5, z.4, Warszawa-Poznań-Koszalin.
  8. Tryfan B., van Deenen B., Okuniewski J. 1997: Ubezpieczenia społeczne w rolnictwie Niemiec i Polski. PAN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu