BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brodzińska Katarzyna
Title
Zmiany strukturalne w rolnictwie Warmii i Mazur
Structural Changes in the Warmia and Mazury Agriculture
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 1, s. 56-60, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Rolnictwo, Rozwój rolnictwa, Struktura produkcji rolniczej, Produkcja rolna, Gospodarstwa rolne, Zmiany strukturalne
Agriculture, Rural development, Agricultural production structure, Agricultural production, Arable farm, Structural changes
Note
summ.
Abstract
Dokonano analizy zmian wybranych wskaźników produkcji rolniczej i cech charakteryzujących sylwetkę użytkowników gospodarstw rolnych na Warmii i Mazurach w latach 2002-2005. (skróc. oryg. streszcz.)

In the study structural changes of chosen agricultural production indicators and parameters characterized socio-professional profile of agricultural farms users were analysed in Warmia and Mazury in 2002-2005 years. A decrease in both the number of agricultural farms and the surface area was stated in these farms. A structure of the plant and animal production has also changed. A number of ecological farms has increased and educational structure, particular agricultural education of person managing agriculture farm has been improving. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Janowska-Biernat J., Golinowska M. 2006: Tendencje w rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce w lata 1990-2005. Zeszyty Naukowe AR we Wrocławiu, nr 540, 195-201.
  2. Paluszek I. 2005: Zmiany struktury obszarowej gospodarstw indywidualnych w Polsce. [W:] Rolnictwo a rozwój obszarów wiejskich (red. M. Klodziński i W. Dzun). IRWiR PAN, 348-356.
  3. Rembisz W. (red.) 2004: Rynki rolne, funkcjonowanie, regulacje i interwencja a informacja. System informacji rolniczej. Warszawa, 39-41.
  4. Stańko S. 2004: Tendencje w produkcji i konsumpcji mięsa w Polsce i UE w latach 1990-2003. Problemy Rolnictwa Światowego. SGGW t XII, 357-365.
  5. Ziętara W. 2004: Kierunki i szansę rozwojowe przedsiębiorstw rolniczych w Polsce w warunkach integracji z Unia Europejską. Problemy Rolnictwa Światowego. SGGW, t 11, 226-238.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu