BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chmielewska Barbara
Title
Zmiana modelu gospodarstwa rolniczego pod wpływem rozwoju przemysłu przetwórczego
Change of Farm Household's Paradigm Affected by Processing Industry Development
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 1, s. 67-71, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Rolnictwo, Rozwój rolnictwa, Gospodarstwa rolne, Przemysł przetwórczy, Przemysł przetwórstwa rolnego
Agriculture, Rural development, Arable farm, Processing industry, Agricultural processing industry
Note
summ.
Abstract
Przedmiotem badań były zmiany, jakie zaszły w gospodarstwach rolnych, zajmujących się także uprawą buraków cukrowych pod wpływem zmian w sektorze przemysłu cukrowniczego. Zastosowano analizę porównawczą. Podstawowym materiałem empirycznym były dane statystyczne GUS, ale przede wszystkim informacje uzyskane w spółkach cukrowych oraz Związku Plantatorów Buraka Cukrowego, dotyczące sfery surowcowej oraz przetwórczej. Badaniami objęto szeroki przedział czasowy, cofając się nawet do lat 70. minionego wieku, ale skupiono się przede wszystkim na okresie uwzględniającym zmiany, jakie wynikały z najnowszych uregulowań prawnych w sektorze cukrowniczym. (oryg. streszcz.)

New economical and political condition in sugar sector force fundamental changes in structure of farm household with sugar beet planting. The growers number and planting area decreased, raised average plantation size, enginery equipment, receipt and transport of raw materials was improved. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Artyszak A. 2006: Wpływ reformy unijnego rynku cukru na sytuację cukrownictwa i plantatorów buraka cukrowego w Polsce. Maszynopis z e-strony: www.ekrol.sggw.waw.pl, 14.
  2. Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2005 r. 2006: GUS, Warszawa, 136-138; 360-363; 492-494.
  3. Chmielewski Ł. 2007: Rynek cukru. FAMMU FAPA, Warszawa, 4-5, 11.
  4. Sachs F. 2006: Opłacalność uprawy w warunkach reformy (czynniki decydujące). Gazeta Cukrownicza nr 9.
  5. Smoleński Z., Chudoba Ł., Szajner P. 2006: Ocena skutków reformy Wspólnej Organizacji Rynków w sektorze cukru w Unii Europejskiej dla polskich plantatorów buraków cukrowych, producentów i konsumentów cukru. Ekspertyza dla MRiRW, Warszawa, 6-8.
  6. Rynek cukru - stan i perspektywy. 2006: Raport nr 30, IERiGZ PIB, ARR, MRiRW, Warszawa, 12-13.
  7. Systematyka i charakterystyka gospodarstw rolnych 2002. 2003: GUS, Warszawa grudzień, 124, 162,196, 206.
  8. Świetlicki S. 2007: Wyniki techniczno-produkcyjne polskich cukrowni w latach 1990-2004. Maszynopis z e-strony: www.stc.pl/publikacje.php, 19-20.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu