BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czubak Wawrzyniec
Title
Ocena funkcjonowania działania 6 "Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej" w ramach PROW 2004-2006
Evaluation of Measure 6 "Meeting the EU Standards" as an Instrument of Rural Areas Development Plan (PROW)
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 1, s. 77-82, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Rolnictwo, Rozwój rolnictwa, Dopłaty dla rolnictwa, Dochody rolnicze, Gospodarstwa rolne
Agriculture, Rural development, Payments for agricultural, Farm household income, Arable farm
Note
summ.
Abstract
Zbadano zainteresowanie rolników możliwością korzystania z dofinansowania inwestycji dostosowujących gospodarstwa rolne do standardów UE współfinansowanego z PROW. (skróc. oryg. streszcz.)

The main aim of the article was to present the evaluation of PROW (Rural Development Plan for Poiana 2004 - 2006) on the basis of Measure 6 "Meeting the EU standards". The financial support was dedicated to cover the necessary costs of investment of adjusting the farm to environmental protection, public health, and animi health and welfare EU standards. Because the standards become the minimum requirements to fulfill for the farms applying for direct payments and structural found the Measure 6 met farmers highest interest. Mainly big farms were interested in applying for the support. It can be expected, that those farms will become a group making the most of structural founds. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Charakterystyka gospodarstw rolnych. 2006: GUS, Warszawa.
  2. Czubak W., Waloch R. 2004: Zróżnicowanie regionalne relacji pomiędzy produkcją i przetwórstwem rolniczych surowców zwierzęcych w Polsce [W:] Szansę i zagrożenia rozwoju polskich obszarów wiejskich " rozszerzonej Unii Europejskiej. Wydawnictwo Wydziału Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin, str. 131-138.
  3. Informator PROWinki 2006: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Programowania i Analiç Warszawa Nr 11 (15).
  4. Mynarski S. 2003: Analiza danych rynkowych i marketingowych z wykorzystaniem programu STATISTICA. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
  5. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006. 2004: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu