BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czyżewski Andrzej, Poczta Agnieszka
Title
Dynamika wydatków budżetowych na sektor rolno-żywnościowy w Polsce po wstąpieniu do UE
Dynamics of Budget Expenses on Agro-Food Sector in Poland after Integration with EU
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 1, s. 89-93, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Rolnictwo, Wieś, Wydatki budżetowe, Gospodarka żywnościowa
Agriculture, Village, Budget expenditures, Food economy
Note
summ.
Abstract
Przeanalizowano strukturę i dynamikę wydatków budżetowych na rolnictwo, rozwój wsi i rynki rolne w Polsce po wstąpieniu do UE na tle całości wydatków budżetowych oraz środków unijnych. Rosnący udział wydatków budżetowych na rolnictwo oraz rosnący wskaźnik pokrycia wydatków krajowych na ten sektor przez fundusze z UE, wskazują na fakt, iż władze wiążą rozwój rolnictwa, obszarów wiejskich i rynków rolnych przede wszystkim z pomocą ze strony UE. (oryg. streszcz.)

The aim of this paper was to analyze the structure and the dynamics of budgetary expenditures on agriculture, rural development and agricultural markets after Polish integration with EU on the background of the whole budget and founds from EU. Growing share of budgetary expenditures on agriculture and the ratio of domestic and European founds for this sector allows to claim that Polish government relates the development of agriculture, rural areas and agricultural markets with financial support from ELI. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Czyżewski A. 2004: Opinia o ustawie budżetowej na 2004 r. w części dotyczącej rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych. Wieś Jutra, nr 1(66), 12-18.
  2. Czyżewski A 2005: Opinia o ustawie budżetowej na 2005 r. w części dotyczącej rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych. Wieś Jutra, nr 1(78), 9-13.
  3. Czyżewski A. 2006: Opinia o projekcie ustawy budżetowej na 2006 r. wraz z autopoprawką w części dotyczącej rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych. Wieś Jutra, nr 1(90), 35-39.
  4. Czyżewski A. 2007: Opinia o ustawie budżetowej na 2007 r. w części dotyczącej rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych, Dziat 0.10 cz. 32, 33, 35 oraz w pozostałych częściach, a także planach finansowych na 2007 r. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego, Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, Druk Sejmowy nr 1000. Wieś Jutra, nr 1(102), 3-8.
  5. Główne założenia projektu budżetu na rolnictwo w 2005 r. Biuletyn Informacyjny Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa, nr 11-12(91)72004, 7-8.
  6. Kowalski A. 2006: Budżet rolny 2006. Biuletyn Informacyjny ARK, nr 3(177), 4-13.^ Kowalski A. 2007: Rolnictwo - rozwój wsi - rynki rolne w budżecie 2007. Biuletyn Informacyjny ARR, nr 3(189), 27-38.
  7. Stankiewicz D. 2003: Opinia dotycząca dochodów i wydatków w zakresie rolnictwa i gospodarki żywnościowej w projekcie budżetu państwa na rok 2004 w częściach: 32 - Rolnictwo, 33 - Rozwój wsi, 35 - Rynki rolne oraz w częściach: 36 - Skarb Państwa, i 67 - PAN. Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, Informacja nr 1005, 39-45.
  8. Stankiewicz D. 2004: Opinia dotycząca dochodów i wydatków w zakresie rolnictwa i gospodarki żywnościowej w projekcie budżetu państwa na rok 2005; informacje ogólne oraz dane dotyczące części 32 - Rolnictwo, 33 - Rozwój wsi, 35 - Rynki rolne oraz w części 36 - Skarb Państwa. Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, Informacja nr 1074, 14-21.
  9. Stankiewicz D. 2006: Analiza dotycząca wydatków w zakresie rolnictwa i gospodarki żywnościowej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2007 w częściach: 32 - Rolnictwo, 33 - Rozwój wsi, 35 - Rynki rolne, 36 - Skarb Państwa. [W:] Budżet państwa na rok 2007. Ekspertyzy szczegółowe, Biuro Analiz Sejmowych, nr 3, 15-20.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu