BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Daniłowska Alina
Title
Regionalne zróżnicowanie zadłużenia gospodarstw rolniczych w Polsce
Regional Differentiation of Farms ' Debt in Poland
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 1, s. 94-97, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Rolnictwo, Gospodarstwa rolne, Zadłużenie
Agriculture, Arable farm, Indebtedness
Note
summ.
Abstract
Celem opracowania jest zbadanie regionalnego zróżnicowania zadłużenia gospodarstw rolnych z tytułu kredytów i pożyczek. Względne miary zadłużenia wskazują, że jego poziom w Polsce nie jest wysoki, szczególnie w porównaniu z krajami Unii Europejskiej. (skróc. oryg. streszcz.)

Regional differentiation of farms' debt in Poland The aim of the paper is the analysis of regional differentiation of farms ' debt in Poland. The investigation showed that the debt of the Polish farms increased significantly in the course 1999-2005. The level, of the debt differed between the regions. The highest debt was in region Pomorze and Mazury and region Śląsk and Wielopolska. In the next two regions the level of debt was much smaller. Farmers ' evaluation of cooperation with the cooperative and commercial banks. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Daniłowska A. 2001 : Zadłużenie gospodarstw indywidualnych w Polsce w latach dziewięćdziesiątych. Prace Naukowe nr 901 Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.Wrocław, s..74-80.
  2. Mieszczankowski M. 1983: Rolnictwo w II Rzeczypospolitej. Książka i Wiedza.^ Rocznik Statystyczny Rolnictwa i Obszarów Wiejskich 2005. 2005: GUS, Warszawa.
  3. Svendsen S. 2003: The Debt Ratio and Risk, Conference Paper 14th Congress of International Farm Management, Perth, Western Australia, August 10-15, 2003.
  4. Szemberg A. 1994: Kredyt rolny i zadłużenie rolnictwa w II Rzeczypospolitej. Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy nr 39, lERiGŻ, Warszawa.
  5. Zróżnicowanie regionalne rolnictwa. Opracowanie pod kierunkiem prof. dr hab. Józefa Zegara. 2003: GUS, Warszawa, grudzień.
  6. Bilansowe wyniki finansowe banków dla lat 1999-2005: GUS, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu