BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Filipiak Tadeusz
Title
Podatek VAT w gospodarstwach rolnych
VAT in the Farms
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 1, s. 109-114, bibliogr. 3 poz.
Keyword
Rolnictwo, Gospodarstwa rolne, Podatek od wartości dodanej (VAT), Podatek rolny
Agriculture, Arable farm, Value Added Tax (VAT), Agricultural tax
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono sposoby rozliczania podatku VAT oraz ocenę wyboru i jego wpływu na osiągane wyniki finansowe w gospodarstwach rolnych. Porównano sposoby opodatkowania VAT-em na przykładzie dwóch gospodarstw o różnych specjalizacjach (pierwsze w produkcji bydła mlecznego, drugie w produkcji roślinnej), które mogą zgodnie z obowiązującym prawem rozliczać się w systemie ryczałtowym lub na zasadach ogólnych. (oryg. streszcz.)

In the description there is presented the comparison of two possible way of VAT (value added tax) settlement and the impact of this choice on the achieved financial results. There are used the accountancy data of jam which keep accounts because of being the participants in the FADN system. The decision of what kind of VAT settlement chose have to be thoughtful and have to based on the economici analysis which takes into consideration incomes, production cost and planned investments. In major cases the VAT settlement based on general rules is more convenient for the farms, which cost of production is high aie which plan to invest in their business. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Ustawa z dnia 11 marca 2UU4 r. o podatku od towarów i usług. Dz. U. Nr 54, poz. 335 z późn. zm.
  2. Podstawka M. 2001: Podstawy finansów publicznych. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 230.
  3. Runowski H. (red.). 2007: Finanse gospodarstwa rolnego. Materiały w ramach SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2007-2013". Warszawa, 23-30.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu