BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gazdecki Michał
Title
Rynek kwoty mlecznej w Polsce
Milk Quota Market in Poland
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 1, s. 115-118, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Produkcja mleka, Przemysł mleczarski, Mleko
Milk production, Dairy industry, Milk
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono charakterystykę rynku kwoty mlecznej w Polsce. W szczególności zwrócono uwagę na przyczyny powstania rynku, omówiono źródła popytu i podaży kwot mlecznych, hipotetyczną wielkość rynku oraz kanały sprzedaży kwot mlecznych. (skróc. oryg. streszcz.)

Characterization of milk quota market in Poland was presented in the paper. In particular the reasons of milk quota market emergence, the sources of supply and demand of milk quotas, approximate size of the market channels of milk quota selling were taken into consideration. Perspectives of grow of milk quota market in Pala-are the results of fragmented structure of Polish milk sector. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Broś W. 2006: Wpływ kwotowania na koncentrację produkcji mleka w gospodarstwach rolnych. Krajowy Szczyt Mleczarski, Poznań.
  2. Konicka K. 2007: Metody obrotu kwotami mlecznymi (praca magisterska). Akademia Rolnicza w Poznaniu.
  3. Runowski H. 2006: Teoretyczne i praktyczne aspekty obrotu kwotami mlecznymi w gospodarstwach rolnych Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, T. 93, Z. 1
  4. Rynek mleka stan i perspektywy. 2007: IERiGŻ, kwiecień.^ Rynek mleka stan i perspektywy. 2006: IERiGŻ, październik.
  5. Żuk J. 2006: Problemy restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw mlecznych w Polsce po uzyskaniu członkowstwa wUE. Roczniki Naukowe SERiA, tom VIII, zeszyt l, str. 241.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu