BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Golinowska Maria
Title
Rynek środków produkcji w opinii producentów rolnych
The Production Means Market in the Farmers Opinion
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 1, s. 122-125, bibliogr. 3 poz.
Keyword
Rolnictwo, Produkcja rolna, Środki produkcji, Rynek zbytu środków produkcji
Agriculture, Agricultural production, Means of production, Sales market for means of production
Note
summ.
Abstract
Celem pracy jest analiza rynku środków produkcji w 2006 r. na Dolnym Śląsku ze szczególnym uwzględnieniem opinii producentów rolnych. (skróc. oryg. streszcz.)

In 2006 in the region of intense agriculture in Lower Silesia research was carried out on a sample of 30 farms with an area of at least 50 ha of agricultural land. The task of the research was finding out the farmers' opinion about the market of means of production. The research has shown that the choice of the supplier of means of production is determined by the price of the offered products and close location. The respondents have emphasized the sellers ' excellent advisory competence and appreciated the training seminars and shows organized by them. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Kędzior Z. 2005: Badania rynku metody zastosowania. PWE, Warszawa, 230 ss.
  2. Łaszczewska E. 2006: Marketing środków ochrony roślin w przedsiębiorstwie zaopatrzenia rolnictwa. W. Osadkowski (red.). Maszynopis, Wrocław 74 ss.
  3. Wojewódzki Program Rozwoju Sektora Rolno-Spożywczego. 2002: Prognoza użytków rolnych na Dolnym Śląsku. Maszynopis, Wrocław, 106ss.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu