BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gołębiewska Barbara
Title
Organizacja i zasoby gospodarstw rolniczych o zróżnicowanym poziomie nakładów zewnętrznych
Organisation and Resources Agricultural Farms from Level of Using of External Inputs
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 1, s. 126-130, bibliogr. 4 poz.
Keyword
Rolnictwo, Gospodarstwa rolne, Produkcja rolna
Agriculture, Arable farm, Agricultural production
Note
summ.
Abstract
Celem opracowania jest określenie zmian jakie nastąpiły w zasobach i organizacji gospodarstw rolniczych, różniących się poziomem nakładów pochodzących z zakupu, w latach 1991-2001. Przeprowadzona analiza wykazała, iż gospodarstwa o zróżnicowanym poziomie nakładów z zakupu charakteryzowały się także zróżnicowaną organizacją oraz zasobami. (oryg. streszcz.)

This article presents dependencies of organization and resources agricultural farms from level of using external inputs. Source of data was farm accountancy database for 263 farms co-operative with Institute y Agricultural Economics and period 1991-2001. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Gołębiewska B., Szymańska E. 2005: Zmiany w zasobach ¡ organizacji gospodarstw rolniczych o zróżnicowanym poziomie dochodu rolniczego. Roczniki Naukowe SERiA, t. VII, z.8.
  2. Jóźwiak W. 2003: Ewolucja gospodarstw rolnych w latach 19996-2002. GUS, NSP, PSR, Warszawa.
  3. Klepacki B. 1997: Produkcyjne i ekonomiczne przystosowania gospodarstw prywatnych do zmian warunków gospodarowania. Wyd. SGGW.
  4. Roczniki Statystyczne Rolnictwa 2001,2005: GUS, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu