BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gonet Danuta
Title
Zmiany w organizacji i efektywności rolniczej spółdzielni produkcyjnej
Changes in Organization and Efficiency of Cooperative Farm
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 1, s. 131-135, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Rolnictwo, Rozwój rolnictwa, Produkcja rolna, Produkcja roślinna, Produkcja żywności, Spółdzielczość rolnicza, Efektywność techniczna
Agriculture, Rural development, Agricultural production, Crop production, Food production, Agricultural cooperation, Technical efficiency
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono zmiany w strukturze organizacji produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz efektywności technicznej i ekonomiczno-technicznej w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej będące rezultatem zmieniających się warunków ekonomiczno-gospodarczych kraju. (oryg. streszcz.)

It present changes in structure of organization in vegetable production and animal and there de result in agricultural productive cooperative technical efficiency conditions of economically economic countries. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Guzewicz W. 2004: Analiza produkcyjno-ekonomiczna sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 2004 r. IERiGZ, Warszawa, 343-350.
  2. Kopeć B. 1983: Metodyka badań ekonomicznych w gospodarstwach rolnych w zarysie. Wyd. AR, Wrocław, 88-273.
  3. Lewandowski J. 1995: Przemiany RSP w okresie transformacji do gospodarki rynkowej. Spółdzielczość rolnicza w procesie przekształceń rynkowych. SGGW, Warszawa, 17-21.
  4. Poczta W. 2003: Rolnictwo polskie w przededniu integracji z Unią Europejską. Wyd. AR, Poznań, 152.
  5. Urban M. 1981: Ekonomika i organizacja gospodarstw rolnych. PWH, Warszawa,72-77.
  6. Witek T. i in. 1993: Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski według gmin. IUNG, Puławy, 187.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu