BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grontkowska Anna
Title
Zmiana formy organizacyjno-prawnej a zróżnicowanie zasobów i efektów przedsiębiorstw wielkoobszarowych
Change Organization-Law Form and Differentiation Resources and Economic Results in Large Scale Operate Farms
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 1, s. 136-139, bibliogr. 3 poz.
Keyword
Rolnictwo, Przedsiębiorstwo rolne, Gospodarstwa rolne, Formy organizacyjne przedsiębiorstw
Agriculture, Agricultural enterprises, Arable farm, Organisational form of companies
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono zależności między zmianą formy organizacyjno-prawnej a wielkościami zasobów i efektów nowo powstałych przedsiębiorstw wykazane na podstawie badań gospodarstw wielkoobszarowy prowadzonych w latach 1995-2002. Zarówno w nowo powstających przedsiębiorstwach sprywatyzowanych, jak i dzierżawionych przez różne podmioty obserwowano podobne tendencje, chociaż ze zróżnicowanym nasilenia. (oryg. streszcz.)

Analysis of dependence of economical resources and efficiency in new farms was presented in thus paper. The were analyzed 64 farm, they change of property. New created farms had smaller area, they decrease employment. Largiscale farms more often crop production dominated in their activity. Observed lower economic efficiency in all farms independently of owned in change year. In next year economic results (especially labor efficiency) war higher. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Bałtowski M. 2002: Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw państwowych w Polsce. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  2. Dzun W. 2005: Państwowe gospodarstwa rolne w procesie przemian systemowych w Polsce. IRWiR PAN, Warszawa.
  3. Szewc-Rogalska A. 2004: Efektywność restrukturyzacji własnościowej przedsiębiorstw w Polsce. Ujęcie sektorowe. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu