BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gruziel Kinga
Title
Obciążenia z tytułu podatku rolnego gospodarstw rolniczych
Farms' Incidence of Agricultural Tax
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 1, s. 140-145, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Rolnictwo, Gospodarstwa rolne, Podatek rolny
Agriculture, Arable farm, Agricultural tax
Note
summ.
Abstract
Opracowanie dotyczy badań przeprowadzonych w grupie gospodarstw indywidualnych o typach rolniczych "zwierzęta ziarnożerne" oraz "uprawy i zwierzęta różne", uczestniczących w systemie gromadzenia danych rachunkowych FADN. Dokonano zestawienia wysokości obciążeń podatkowych w gospodarstwach położonych w regionach Wielkopolska i Śląsk oraz Mazowsze i Podlasie w trzech grupach obszarowych i czterech okręgach podatkowych. (oryg. streszcz.)

The paper presents results of research carried out within a group of farmers from two agricultural types ' ¡arms: "grain-fed animals" and "various cultivations and animals", participating in the Farm Accountancy Dala Network (FADN), situated in two regions: Greater Poland - Silesia and Mazovia - Podlasie. There was presented a variety of real burden of the agricultural tax, which -to a small extent - depends on climate and soil conditions as well as the type of agricultural activity. Currently, the agricultural tax has been not an effective instrument of farmers' production decision moulding. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Goraj L., Mańko S., Sass R., Wyszkowska Z. 2004: Rachunkowość rolnicza. Wydawnictwo Difin, Warszawa, s. 31, 198-1999.
  2. Gruziel K. 2006: Opodatkowanie rolnictwa w ocenie rolników indywidualnych. Roczniki Naukowe SERiA, t. VIII, z. 4, s. 125-128.
  3. Hanusz A. 1996: Polityka podatkowa w zakresie różnicowania obciążeń dochodów rolniczych w Polsce. Wyd. UMCS, Lublin, s. 215-219.
  4. Podstawka M. 2000: System podatkowy w rolnictwie. Wyd. SGGW, Warszawa, s. 52-53.
  5. Ustawa o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984 r. Dz. U. z 1993 r., nr 94, poz.431.
  6. Ustawa o zmianie ustawy o podatku rolnym z dnia 10 października 2002 r. Dz. U. z 2002 r., Nr 200, poz. 1680.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu