BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Koziński Witold
Title
Dezinflacja a dynamika eksportu
Disinflation and Export Growth
Source
Bank i Kredyt, 2007, nr 8-9, s. 18-21, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Polityka pieniężna, Inflacja, Dezinflacja, Dynamika eksportu
Monetary policy, Inflation, Disinflation, Export dynamics
Note
Tekst wystąpienia na seminarium naukowym NBP: Wpływ zaburzeń na międzynarodowych rynkach finansowych na sytuację gospodarczą Polski, 4 października 2007 r., Warszawa. Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy (Narodowego Banku Polskiego). Tekst ten jest również dostępny w internecie na stronie NBP.
Abstract
Polityka pieniężna z okresu pierwszej kadencji Rady Polityki Pieniężnej (1998-2004) uchodzi za restrykcyjną. Głównym jej celem było możliwie szybkie ograniczenie inflacji. W artykule zwrócono uwagę na dość dobrze widoczny skutek restrykcyjnej polityki pieniężnej w dziedzinie ożywienia eksportu.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. GUS (2007), Mały Rocznik Statystyczny 2007, Warszawa.
  2. IKiC (2004), Gospodarka i handel zagraniczny Polski w 2003 roku, Instytut Koniunktur i Cen, Warszawa.
  3. Koziński W. (2006), Wzrost a inflacja, w: A. Sopoćko (red.), Zrównoważony wzrost gospodarczy. Rola polityki finansowej. Polska droga do euro, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
  4. Koziński W. (2007), Eksportowy efekt restrykcyjnej polityki pieniężnej, "Ekonomia", w druku.
  5. NBP (2003), Bilans płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za rok 2002, Warszawa.
  6. NBP (2004), Raport o stabilności systemu finansowego 2003, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0137-5520
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu